Pasientens legemiddelliste (PLL) prøves for tiden ut i Bergen. Det ga farmasøyt Manpreet Kaur Hans og apoteker Erik Fred Oscar Pomp ved Boots apotek Loddefjord og leder i Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene), Urd Anestad, ideen til å gjennomføre et prosjekt hvor de spør apotekfarmasøyter om hvordan de mener PLL best kan tas i bruk ute i apotekene.

— Jeg tenkte det kunne være greit med input fra grasrota, sier Pomp som forklarer at målet er lage en rapport de kan levere som innspill til NOU-en om fremtidens apotek som det jobbes med, og til myndighetsinstanser som jobber med innføringen av PLL. 

Les også: Samarbeidet mellom leger og farmasøyter kan bli mye bedre

Bransjen må ta grep

I tillegg mener Pomp det er en viktig øvelse for apotekbransjen selv. Da er de med på å bestemme hvordan systemet blir og kan utvikle rutiner for hvordan det skal brukes samtidig. Ikke minst er det viktig for å sikre at PLL fungerer best mulig sammen med apotekenes nye digitale system, EIK, som også er under uttesting. 

— Bransjen har ikke begynt ordentlig på PLL ennå. Det er ingenting som er spikret i de tekniske løsningene ennå. Derfor synes vi det er viktig å være tidlig ute og komme med innspill før systemene er ferdig utviklet, sier han. 

De to er sikker på at PLL og EIK vil være en betydelig forbedring av de gamle digitale systemene for legemidler og gjøre farmasøyter i apotek i stand til å gjøre en bedre jobb for å sikre trygg legemiddelbruk. Slik de ser det, omfatter apoteksektorens samfunnsansvar å utvikle og definere sitt eget bidrag til legemiddelrelatert pasientsikkerhet. De anser en apotekpraksis der farmasøyter systematisk vurderer oppdaterte PLL-er med en mulighet for intermediær legemiddelgjennomgang som innspill til fastlegen eller andre forskrivere som en logisk videreutvikling. 

Farmacetuene på hugget

Hans og Pomp leder arbeidet, og sammen med Andestad, representerer de Farmaceutene i prosjektet. 

— Det er viktig at vi som profesjonsforening er på hugget når det skjer ting, og at vi selv bidrar til utviklingen av vår fremtidige arbeidsplass, sier Pomp.

I tillegg har de Apotekforeningen på laget, og de samarbeider med Universitetet i Bergen (UiB) om intervjuer og analyser. Stiftelsen til fremme av norsk apotekfarmasi har støttet prosjektet med midler.

19 praksisstudenter fra UiBs integrerte masterstudie i farmasi har holdt en presentasjon om PLL og en mulig praksismodell for deres veiledere i apotekpraksisen og øvrige apotekansatte. Etter at farmasøytene har fått litt tid til å reflektere over temaet, skal studentene gjøre strukturerte intervjuer med farmasøytene. Det vil samtidig bli sendt ut ensupplerende undersøkelse, med spørsmål som også er sendt ut til andre helsepersonellgrupper, til et større antall farmasøyter. Den skal kartlegge situasjonen slik den er nå. Til slutt vil de analysere alt og lage en rapport. På nåværende tidspunkt er målet å få klar rapporten innen oktober.