Kantars helsepolitiske barometer viste at nordmenn ønsker bedre tilgang på farmasøyt. Under debatten i forbindelse med fremleggingen av resultatene var det tydelig at politikerne er helt enig, og politikere i alle farger overgikk hverandre i skryt av farmasøyter og hva de kan og bør brukes til.

— Det er jo musikk i mine ører. Jeg er veldig glad for all annerkjennelse av farmasøytenes kompetanse, konkluderte leder i Norges Farmaceutiske Forening, Birgitte Lloyd, i etterkant. 

Hun lover å holde politikerne ansvarlig for å følge opp de gode ordene.  

LES OGSÅ: Nordmenn ønsker råd om legemidler fra farmasøyt 

Kjempespennende med Pharmacy First

Bård Hoksrud (Frp) uttrykte bekymring for den store legemiddelbruken på de som blir lagt inn på sykehjem, og han ønsker seg farmasøyt der og flere steder i helsetjenestene.

— Det er klart at den kompetansen en farmasøyt har på medisiner, det er spesialist på høyt nivå, og det er klart de vil kunne bidra, sa 

Han viste også til at helsekomiteen var i Storbritannia og så på Pharmacy First hvor farmasøyter i apotek kan forskrive legemidler mot enkle sykdommer. Han mener det er noe Norge også bør vurdere.

— Dette er kjempespennende.

Kantar

Marian Hussein (SV) var enig med sin politiske kollega og motstander.

— Vi nødt til å se på hvordan vi både i kommune og spesialisthelsetjenesten kan utnytte farmasøytenes kompetanse, sa hun som selv er vernepleier og har ofte vært i situasjoner hun mener kunne vært løst bedre med farmasøyt til stede. 

LES OGSÅ: Åtte av ti nordmenn ønsker norsk legemiddelproduksjon

Mirakuløse farmasøyter

Tilbake på høyresiden stemte Tone Wilhelmsen Trøen (H) i.

— En av fem som legges inn i norske sykehus legges inn på grunn av feil legemiddelbruk, så der sparer vi mange tusen innleggelser over hele Norge hvis vi gjør dette bedre, sa hun og trakk frem Medisinstart som et billig tiltak med stor betydning.

— Det skjer altså så mye feil legemiddelbruk ute i de norske hjem fordi de ikke får den type veiledning. Det er billig, det bør breddes ut.

Even Røed (Ap) har også fått med seg farmasøyters mirakuløse evner etter et besøk i Tromsø og kommunefarmasøytene der.

— De har enorme resultater. Eldre som begynner å gå igjen. Det er jo helt utrolig, sa han.  

Han synes også Pharmacy First er interessant. 

— At vi tar inn en gruppe med helsepersonell og benytter dem inn i tjenesten på en annen måte enn vi gjør i dag, og som gjør at vi kan få effekt. Jeg synes det er spennende tanker som jeg skal jobbe videre med. 

LES OGSÅ: Engelske apotek får forskrive legemidler mot enkle sykdommer