Etter at varsler og apoteker ved Sjukehusapoteket i Bergen (SiB), Pål Espen Johannessen, ble sykemeldt i midten av mars, erstattet eierforetaket Sjukehsuapoteka Vest (SAV) ham ved å konstituere Ken Tesaker fra konsulentfirmaet Teriak som apoteker frem til 20. april. Det gjorde de ifølge blant annet Bergens Tidende mot eksplisitt anbefaling fra Legemiddelverket. 

Nå varsler Johannessen at han er friskmeldt fra fredag 24. mars.

— Det har vært godt å få muligheten til å restituere noe denne uken, men jeg har i dag informert Sjukehusapoteka Vest HF v/Jon Bolstad om at jeg friskmelder meg fullt med virkning fra fredag 24. mars, og at begrunnelsen for å erstatte meg derfor er bortfalt.   

Jeg ser frem til å lede SiB gjennom den krevende tiden vi står i, og til å sikre vårt viktige samfunnsoppdrag, sier han i en pressemelding.

LES OGSÅ: Apotekeren ved Sjukehusapoteket i Bergen er erstattet mot sin vilje

Uforsvarlig arbeidsmengde

Johannesen ble 60 % sykemeldt 13. mars, med bakgrunn i tretthet, stor arbeidsmengde over lengre tid, og en opplevelse av uoverkommelig arbeidsmengde.

Han deltok da Arbeidstilsynet avholdt tilsyn ved apoteket 21. mars.

— [Der] kom det frem at min arbeidsbelastning siden jeg tiltrådte har vært uforsvarlig, sier han. 

Ifølge Johannessen ble det presisert at han i større grad enn det som har vært tilfelle kan justere sin egen arbeidsmengde over tid for å holde den på et forsvarlig nivå. 

— Med bakgrunn i dette føler jeg nå sterkt på en ny giv, samt et overskudd og en visshet om at jeg kan regulere arbeidstiden ned på et forsvarlig nivå også i 100% stilling som leder.  

LES OGSÅ: Legemiddelverket med kritikk av ledelsen i Sjukehusapoteka vest

SAV følger opp friskmeldingen

SAVs kommunikasjonsdirektør Bernt Flekke skriver i en SMS til Bergens Tidende at de skal følge opp informasjonen om Johannessens friskmelding internt.

— Det er godt å høre at Pål Espen mener han har kapasitet til å stå i stillingen og komme tilbake fullt i jobb, skriver Flekke til BT.

På sine nettsider opplyste SAV den 22. mars at Johannessen tar over ansvaret for driften ved Sjukehusapoteket i Bergen den dagen sykemeldingen er avsluttet.

LES OGSÅ: Apoteker ved Sjukehusapoteket i Bergen varsler om fare for liv og helse