Det ble i dag brudd i forhandlingene mellom staten og Akademikerne stat, som også forhandler for Norges Farmasceutiske Forening (Farmaceutene). Oppgjøret blir nå gjenstand for mekling hos Riksmekleren. 

— Staten er viktig både for trygghet og velferd, og trenger gode kompetansemiljøer for å jobbe godt og effektivt. Akademikerne gikk inn i årets lønnsoppgjør for å styrke hovedtariffavtalen slik at staten kan konkurrere med andre sektorer om kunnskapsarbeidere og spisskompetanse. Vi ønsket blant annet mer fleksibilitet for virksomhetene i lønnsdannelsen. Dessverre kommer vi ikke i mål uten hjelp fra Riksmekleren, sier leder i Akademikerne stat, Kari Tønnessen Nordli i en pressemelding. 

Les også: Akademikerne bryter forhandlingene i kommunal sektor

Det økonomiske tilbudet, og ikke minst innretningen på dette, var ikke mulig å akseptere, sier hun videre. 

— Samtidig vil jeg påpeke at det har vært gode prosesser gjennom forhandlingene til tross for at avstanden har vært stor. 

Årets lønnsoppgjør er et hovedtariffoppgjør. Det betyr at hele innholdet i hovedtariffavtalen, som regulerer blant annet lønns- og arbeidsvilkår i staten, er gjenstand for forhandlinger. I tillegg skal partene bli enige om en økonomisk ramme for oppgjøret. 

Meklingen starter 2. mai og fristen for å komme til enighet er klokken 24 natt til 24. mai. 

Les også: Avtale mellom Unio og Akademikerne bra for Farmaceutene