Årets representantskapsmøte (RS) i Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene) ble avholdt på Sentralen i Oslo 8. juni og var preget av at det har vært avholdt digitalt to ganger. De oppmøtte gledet seg over å endelig treffe andre engasjerte farmasøyter igjen.

— Det er veldig, veldig godt å se dere igjen og få lov til å være fysisk sammen alle sammen, smilte generalsekretær Greta Torbergsen da hun åpnet møtet.

RS, som i år var det første etter pandemien og første fysiske møtet etter ny organisering som ble vedtatt på RS i 2019, var også effektivisert og ble gjennomført på en dag. Både arrangører og deltakere gikk dermed inn i velkjent RS-modus med avstemning, debatter og valg. Møtet forløp stort sett uten problemer og ble avsluttet med bobler, tapas og god stemning.

LES OGSÅ: Birgitte blir ny leder i Farmaceutene

Overskudd i 2022

Etter ny organisering er det RS annethvert år, og Torbergsen gikk gjennom regnskapet for 2021 og 2022, som i helhet var en positiv affære.

2021 hadde foreningen et underskudd, men god avkastning på fondene. I 2022 var situasjonen snudd om, og fondene gikk dårligere, men driften ga et solid overskudd på 1,6 millioner kroner.

Torbergsen påpekte at overskuddet først og fremst viser at det kan være vanskelig å budsjettere for to år om gangen, ikke minst under en pandemi, og det går rett inn i driften til det beste for medlemmene i Farmaceutene.

— Vi skal bruke pengene på medlemmene. Det er det som er visjonen. Det er ikke noen stor visjon å gå i overskudd, poengterte hun.

Øker kontingenten

Som for alle andre merkes prisøkningen på driften av foreningen, og det ble besluttet å øke kontingenten for første gang på mange år. Kontingenten økes med 30 kroner i måneden for ordinære medlemmer, mens kontingenten for studenter økes til 500 kroner i året og for pensjonister til 1000 kroner i året.

Generalsekretæren påpekte at skattefradraget på fagforeningskontingent har økt betydelig de siste årene. Fra 2023 er dette på hele 7700 kroner.

— Så virkningen for det enkelte medlem blir ikke stort, sa hun.

Ønsket årlige valg til regionstyre

Det kom noen spørsmål og innspill fra representantene under møtet. Blant annet kom det spørsmål om utgiftene til produksjon av Norsk Farmaceutisk Tidsskrift på papir. Torbergsen påpekte at medlemmene ifølge leserundersøkelser anser tidsskriftet som en av de viktigste medlemsfordelene, og mange ønsker å få det på papir. Samtidig er dette en utgift det hele tiden holdes øye med og en sak som alltid vil være under vurdering, understreket hun.

Det var få saker som vekket store følelser. Mest diskusjon kom rundt forslagene fra Region Sør som ønsket endringer i noen av vedtektene for regionene vedtatt i forbindelse med omorganiseringen som ble vedtatt i 2019.

Region Sør foreslo blant annet å avholde valg til regionstyrene hvert år i stedet for annethvert år. Det for å sikre kontinuitet i styret og få inn nye krefter oftere.

Under sin behandling av saken før RS foreslo Sentralstyret å ikke støtte forslaget, fordi det vil medfører at hele valgsystemet i vedtektene må endres, og de mener de skisserte utfordringer kan reguleres i retningslinjene for regionene.

Sør fikk noe støtte i forsamlingen, men Sentralstyret fikk gehør for at det var bedre å endre retningslinjene og heller foreslå en større endring i valgsystemet for regionene om to år hvis det ikke er tilstrekkelig. Forslaget falt med 14 mot fem stemmer.

Vanskelig å skaffe delegater til RS

Det ble også foreslått å stryke punktet om at RS skal ha flere delegater enn de seks fra hver region og leder og delegat fra de faste foraene. Sentralstyret hadde i sin behandling støttet dette forslaget, fordi det ofte er vanskelig å skaffe nok delegater til RS. Et poeng som forsamlingen selv understreket ved å bestå av kun 19 delegater mot de 51 de skulle vært. Forslaget møtte motstand, blant annet fra Region Øst som da ikke får sin størrelse representert gjennom antall delegater.

Endringsforslaget falt med 15 mot fire stemmer (deriblant én avholdende), og RS skal fremdeles vedta et antall øvrige delegater til etterfølgende RS, som skal fordeles forholdsmessig mellom regionene ut fra regionens medlemstall. RS vedtok senere samme dag at neste RS, som avholdes i 2025, skal bestå av 51 delegater.

Skrøt av generalsekretæren

RS-dagen ble avsluttet av avtroppende leder Urd Andestad som fikk siste ordet på sitt siste RS som leder (se egen sak om valget til høyre). Hun skrøt av sekretariatet og spesielt generalsekretær Torbergsen og gikk gjennom litt av det Sentralstyret har jobbet med de siste årene. Styret har blant annet fokusert på arbeidsforhold i apotek – med vekt på apotekere, farmasøyter i fremtiden – hvor mye innsats gikk til arbeidet med ny apoteklov og Helsepersonellkomiteen hvor Farmaceutene var representert – og økt bruk av farmasøytisk kompetanse utenfor apotek – med vekt på industrien. Andestad avsluttet med å gi deltakerne en liten gruppeoppgave om hva farmasøyten skal gjøre for å møte en fremtid med høyt press på helsevesenet.

(Publisert i NFT nr. 6/2023 side 41-43.)