Sanitetskvinnens sentralstyre deler hvert år ut prisen på 100 000 kroner, til en forsker eller forskergruppe som har utmerket seg på feltet kvinnehelseforskning. Det vektlegges også formidling og deltakelse i samfunnsdebatten.

Tryggere legemiddelbehandling av gravide og småbarn

Hedvig Nordeng, professor i farmakoepidemiologi på Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo, får prisen for sin viktige forskning på sikkerhet i legemiddelbehandling av gravide, ammende og barn.

Nordeng har gjennomført flere banebrytende forskningsprosjekter i Norge og internasjonalt. Forskningen hennes har spesielt fokusert på sikkerhet i bruk av legemidler i svangerskapet, og hun har studert en rekke forskjellige legemiddelgrupper som antidepressiver, smertestillende, migrenemidler, kvalmestillende og antibiotika.

— Vi har lagt vekt på at Nordeng i en årrekke har frembrakt kunnskap som har bidratt til tryggere legemiddelbehandling av gravide og småbarn. Hun har også utmerket seg som en god formidler og har vært pådriver for en informasjonstjeneste for gravide og ammende, sier Marit Bjørnstad, organisasjonsleder i Sanitetskvinnene, i en pressemelding


FARMASØYTGLEDE: Elisabeth T. Swärd (t.h.), spesialrådgiver på kvinnehelse i Sanitetskvinnene, gleder seg over at prismottaker Hedvig Nordeng er farmasøyt. Foto: Per-Åge Eriksen / Sanitetskvinnene


Første farmasøyt 

Det påpekes at Hedvig Nordeng har drevet formidling av forskningen sin i ulike kanaler med et lett forståelig språk. I 2016 ble hun også tildelt utmerkelsen Årets farmasøyt av Norges Farmaceutiske Forening. 

Nordengs postdok om legemiddelbruk i svangerskap og etter fødsel ble finansiert av Sanitetskvinnene, og hun har vært hovedveileder på flere doktorgradsprosjekter Sanitetskvinnene har støttet. 

— Det er utrolig gøy å kunne dele prisen til første farmasøyt, uttaler Elisabeth T. Swärd, spesialrådgiver på kvinnehelse i Sanitetskvinnene, til sanitetskvinnene.no.

Leder prosjektet EU-COVID-19

Et nytt satsingsområde for Nordeng nå er utvikling hos barn etter eksponering for legemidler i fosterlivet. Hun leder prosjektet EU-COVID-19 som studerer risiko, beskyttende faktorer og sykdomsutfall i sju europeiske land. Nordeng vil også undersøke konsekvenser av pandemien for befolkningens mentale helse. Denne kunnskapen vil være til nytte under fremtidige pandemier.