Regjeringen tildelte denne uken 200 millioner kroner gjennom Forskningsrådet til et nytt senter for nukleær forskning.

— Det er gode nyheter, stråler instituttleder på Farmasøytisk institutt, Kathrin Bjerknes.

Farmasøytisk Institutt er deltaker i senteret og vil utlyse to faste vitenskapelige stillinger som skal være tilknyttet senteret som del av sitt arbeide innen legemiddelkjemi og galenisk farmasi.

— Dette er en del av en satsing innen industrifarmasi hvor instituttet åpner opp for tettere samarbeid med industrien for å styrke det farmasøytiske miljøet og kompetansen innenfor forskning og undervisning i Norge, forklarer hun og legger til at samarbeidet med industrien vil bli ytterligere styrket når det nye Livsvitenskapsbygget åpner og Farmasøytisk institutt flytter inn i 2026/2027. 

LES OGSÅ: UiO starter tilbud for farmasøyter fra utenfor EU

Senteret styrker den nukleære kunnskapsberedskapen 

Målet med senteret er å styrke den norske kunnskapsberedskapen på det nukleære området.

— Vi er omgitt av land som har kjernekraft, og som planlegger å utvikle ny kjernekraft for å sikre stabilitet i energiforsyningene sine. Vi må derfor ha fagmiljøer som har kunnskap om, og kan vurdere og håndtere hendelser med spredning av radioaktive stoffer som kan ramme Norge, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe i en pressemelding på Regjeringens nettsider.

LES OGSÅ: Ola Borten Moe ønsker mer satsing på farmasi​​​​​​​

Forskere fra UiO, NMBU og IFE skal samarbeide om senteret 

Det er forskningsmiljøene ved Universitetet i Oslo, deriblant Farmasøytisk institutt, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU) og Institutt for energiteknikk (IFE) som skal samarbeide om det nye, nasjonale senteret. Tildelingen vil gå over åtte år og utgjør til sammen 200 millioner kroner.

— Jeg er veldig glad for at vi nå kan finansiere dette viktige senteret. Her skal tre sterke miljøer som utfyller hverandre samarbeide tett, og potensialet for synergier er stort. Jeg har store forventinger til at denne sentersatsingen skal gi resultater av svært høy vitenskapelig kvalitet og gi ny viktig kunnskap, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit i pressemeldingen.

Etablerer også nye studieplasser i nukleære fag 

Senteret vil styrke den norske kunnskapsberedskapen på det nukleære området gjennom å drive grunnleggende forskning. Dette vil involvere en rekke postdoktorer og doktorgradsstipendiater. Samtidig har regjeringen styrket utdanningskapasiteten med midler til 40 femårige studieplasser i nukleære fag i årets statsbudsjett. De nye studieplassene er likt fordelt mellom Universitetet i Oslo og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Slik sikres også viktig kompetanse Norge trenger på området.

— Norske fagmyndigheter på atomfeltet har et stort behov for å rekruttere fagfolk med rett kompetanse i årene som kommer. Nå blir studiekapasiteten bygd gradvis opp over fem år. Sammen med det nye senteret vil det gi en kraftig styrking av fagmiljøene som utdanner kandidater både på master- og doktorgradsnivå, sier Borten Moe.