Janne Kutschera Sund, fagleder legemidler for Helseplattformen, mottok prisen Årets

Årets farmasøyt

Janne Kutschera Sund

Fagleder legemidler, Helseplattformen AS

Cand.pharm. fra Universitetet i Oslo 1996

Har tidligere jobbet med blant annet klinisk farmasi, sykehusleveranser, tilsyn, produksjon, tjenesteutvikling, legemiddel- og rusmiddelanalyser, legemiddelrådgivning, smittevern, forskning og undervisning

Tidligere arbeidssteder:

  • Vaktapoteket St. Olav, Trondheim
  • Sykehusapoteket i Trondheim
  • Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs hospital, Trondheim
  • Sykehusapotekene i Midt-Norge
  • Det medisinske fakultet, NTNU, Trondheim
  • Fagavdelingen, Helse Midt-Norge RHF

farmasøyt 2022 under Verdens farmasøytdag i Oslo i september.

LES OGSÅ: Janne Kutschera Sund er Årets farmasøyt 2022

Når NFT tar en prat med prisvinneren i etterkant av tildelingen, gleder hun seg fremdeles over utmerkelsen:

— Det er veldig stas å få pris av sine egne, spesielt siden jeg de senere årene har beveget meg bort fra det som tradisjonelt har vært typiske farmasøytarbeidsplasser, sier hun blidt.

— Jeg synes også det er litt artig at noen som meg, som søkte farmasi bare fordi det var en måte å få studere kjemi på uten å bli ingeniør eller lærer, og som praktisk talt aldri hadde satt mine bein i et apotek før jeg begynte på Farmasøytisk institutt, kan bidra til å utvikle farmasøytrollen.

LES OGSÅ: Helseplattformen skaper spenning i Trøndelag

Fagleder på Helseplattformen

Siden september 2020 har Kutschera Sund vært fagleder for legemidler i Helseplattformen, og arbeidet hennes der er en stor del av grunnen til at hun ble kåret til Årets farmasøyt. Hun understreker at hun har mange gode kolleger i Helseplattformen som har jobbet mer og lenger med legemiddeldelen av løsningen enn henne, både når det gjelder farmasøytenes rolle og for legemidler generelt.

— Det jeg tror jeg har kunnet bidra spesielt med, er lang og bred erfaring fra helsetjenesten, stort kontaktnett og innsikt i hvordan man jobber med legemidler utenfor apotek.

Årets farmasøyt er en viktig anerkjennelse

Hun anser prisen som en viktig anerkjennelse av innsatsen til farmasøyter som legemiddeleksperter i alle deler av helsetjenesten, fra overordnet systemnivå til møte med pasienter ute i klinikken og i apotek.

— Det er jeg glad for at blir verdsatt.

(Publisert i NFT nr 8/2022 side 12-13.)