Sentralstyret i Norges Farmaceutiske Forening besluttet i 2022 å gi prisen Årets farmasøyt til fagleder legemidler for Helseplattformen, Janne Kutschera Sund.

— Tusen takk! Det er aldri så stas som å bli hyllet av siden egne, sa en rørt Kutschera Sund da hun mottok prisen og et maleri av generalsekretær i Norges Farmaceutsike Forening, Greta Torbergsen under Verdens farmasøytdag 2022.

Kutschera Sund understreket at arbeidet med Helseplattform startet lenge før hun kom inn i arbeidet og at det er mange andre som har gjort en stor innsats og som hun vil dele prisen med. Hun gikk fort over på å fortelle om det hun har engasjert seg for de siste årene og hvis engasjemen er noe av grunnlaget for prisen – Helseplattformen.

LES OGSÅ: Apotekfarmasøytene er glade for å bli hyllet

Enormt bidrag

Styret kårer Janne Kutschera Sund til Årets Farmasøyt 2022 i hovedsak men ikke utelukkende for hennes engasjement og rolle i opprettelsen og implementeringen av Helseplattformen sitt legemiddelstyrende funksjoner.

Styret skriver:
Helseplattformen er på vei til å bredes i flertall av kommunene i Møre-Romsdal og Trøndelag og innen alle nivåer av helsetjenesten. Innføring av Helseplattformen forventes å heve kvaliteten på legemiddelbehandling, oppfølging og styring. Dette ønskes oppnådd gjennom innføring av konkrete informasjonsstandarder for hva ord; uttrykk samt handlinger rundt legemiddelhåndtering betyr og hvordan de kan defineres på tvers av helsetjenesten. Helseplattformen vil også introdusere den regionale utgaven av det som omtales som «Pasientens Legemiddelliste» nasjonalt. I Pasientens Legemiddelliste vil alle behandlere ha den samme legemiddeloversikten i sanntid noe som vil potensielt utelukke feil ved overføring av legemiddelinformasjon. Etter Janne Kutchera Sund initiativ vil farmasøytisk omsorg og metodikk få en betydelig mulighet til å utøves innen Helseplattformens funksjonaliteter. For eksempel er det etablert en metodikk som identifiserer pasienter som har høyere risiko for å utvikle legemiddelrelaterte problem. Dermed kan farmasøyter prioritere utvalgte risikopasienter for legemiddelgjennomgang og samstemming. Dagens legemiddelhåndterings største moteord «Lukket legemiddelsløyfe» har også fått fremtredende plass i videre utvikling av Helseplattformens legemiddelområder takket være Janne Kutchera Sund.

Janne Kutchera Sund mangeårige karriere innen sykehusfarmasi, utdanning og akademia har alltid dreid seg rundt klinisk farmasi og utøvelsen av farmasøytisk omsorg. Samtidig har hun også ivret etter å oppmuntre farmasøyter til å innta nye roller ved nye arenaer og i samarbeid med øvrig helsepersonell, for pasientens beste. Hun har med mange vært en sterk drivkraft for utvikling av klinisk farmasi i Midt-Norge men også nasjonalt. Janne Kutchera Sund nytter stor respekt og anerkjennelse blant kollegaer og tverrfaglige samarbeidspartnere i tillegg til å ha en genuint brennende faglig motivasjon med «smittende» positiv tilstedeværelse.

Helseplattformens legemiddelhåndtering er i ferd med å implementeres samt videreutvikles. På vegne av sentralstyre ønsker vi å uttrykke takknemlighet for at det er akkurat Janne Kutchera Sund som har hånden på rattet på denne utviklingen. Vi håper på at dagens utmerkelse vil i tillegg til å anerkjenne Janne Kutchera Sund også heve farmasøyters engasjement for at digitalisering av legemiddelhåndtering alltid foregår med fokus i pasientens beste.

LES OGSÅ: Alle apotekfarmasøyter hedres som Årets farmasøyt 2021

Årenes farmasøyter

Årets farmasøyt er en utmerkelse som gis til en yrkesaktiv farmasøyt som på en spesiell måte har bidratt til å forsterke, utvikle eller befeste farmasiens og farmasøytenes rolle i samfunnet, og som gjennom sin yrkesutøvelse står som et forbilde for andre farmasøyter. 

Tidligere prisvinnere:

2021: Alle apotekfarmasøyter i Norge

2020: Bente Hayes

2019: Anne Gerd Granås

2018: Anne Markestad

2017: Gunnstein Norheim

2016: Hedvig Marie Egeland Nordeng

2015: Håvard Horn

2014: Wenche Gordon

2013: Ragnhild Løberg

2012: Laila Irene Bruun

2011: Hilde Frøyland

2010: Astrid Gilje Hageler

2009: Vigdis Frost Lied

2008: Anne Waal Amundsen

2007: Ellen Kristoffersen

2006: Espen Molden

2005: Ingrid Grønlie

2004: Arvid Kronstad

2003: Kjersti Bakken

2002: Frank Jørgensen

2001: Angela Kristensen

2000: Guttorm Folkedal (post mortem)

1999: Merete Klausen

1998: Kirsten K. Viktil