Hvorfor krever Norge, et av verdens rikeste land, de laveste legemiddelprisene i Europa? spurte Takeda under Arendalsuka i august.  

Takedas landssjef, Duarte Marchand, åpnet møtet med å slå fast at det er for mange barrierer i det norske systemet som bremser tilgangen på nye, bedre og allerede EU-godkjente legemidler.

— Jeg vet det er litt provokativt og sensitivt, men jeg tror ikke vi skal vike fra å diskutere dette emnet. Ved å diskutere det, vil vi finne felles grunn mellom industri, leger, klinikere, pasientorganisasjoner og myndighetene for å sikre at vi oppfyller målet vi har, som er å bringe de beste behandlingene til pasientene, åpnet han.

— Det skjer ikke etter mitt syn nå. 

LES OGSÅ: Nye metoder er tregt, men trygt

Marchand viste til at 50 prosent av legemidlene som er godkjent av EMA (europeiske legemiddelmyndigheter) ikke er tilgjengelig i det norske helsevesenet. 

— Samtidig er mer enn halvparten faktisk tilgjengelig på det private markedet, sa han og advarte mot et todelt helsevesen. 

LES OGSÅ: Stensland mener nye legemidler hausses for mye opp

Beslutningsforum styrer etter fire legemiddelpolitiske mål når de vurderer om et legemiddel skal inn i det offentlige helsevesenet, og disse skal verdsettes likt. Målene er kvalitet, pris, likeverdig og rask tilgang og tilrettelegging for forskning og utvikling. 

— Disse fire målene har ikke nødvendigvis den samme vekten i det nåværende systemet, slik vi ser det. Det er et overdrevent fokus på pris, mente Marchand. 

Med innspillet om pris satte Marchand i stor grad standarden for det som ble diskutert om legemidler under Arendalsuka, og på de påfølgende sidene er det flere artikler som diskuterer tilgang og pris på  legemidler i Norge.

LES OGSÅ: Takeda selger fabrikken i Asker

(Publisert i NFT nr. 7/2022 side 15.)