Curida har en klar vekststrategi og bredder sin kompetanse og kapasitet med kjøpet av oslobaserte Diatec. Dette legger et solid grunnlag for videre internasjonal vekst, opplyser Curida i en pressemelding.

— Med kjøpet av Diatec sikrer vi oss et unikt kompetansemiljø for moderne biologisk produksjon av legemidler. Mange nyere legemidler og vaksiner fremstilles gjennom biologiske produksjonsprosesser, også COVID-vaksiner. Vekstpotensialet for slik produksjon er enormt, sier administrerende direktør Leif Rune Skymoen i Curida i pressemeldingen. 

LES OGSÅ: Fem fremgangsrike år i elverumskogen for Curida

Fra før besitter Curida spesialkompetanse på sterilproduksjon og fylling av flytende legemidler. I følge pressemeldingen vil ekspertisen i Diatec ta Curida et stort skritt nærmere å kunne inngå nye partnerskap med biotek- og legemiddelselskaper, fra tidlig fase og helt fram til godkjent behandling for pasienter.

Fra før har Curida fabrikker i Elverum og Ås og produserer og eksporterer legemidler til mer enn 80 land. I tillegg importerer og godkjenner Curida alle råvarer til norsk apotek- og sykehusproduksjon.  

LES OGSÅ: Produserer farmasøytiske suksesser mot strømmen

En konkurransedyktig legemiddelaktør 

Curida har betydelige og langsiktige interesser i hele verdikjeden, fra forskning og innovasjon til produksjon av ferdige legemidler og vaksiner. Strategien er å sikre en sterk norsk forankring og å være pådriver for en norsk legemiddelnæring gjennom kommersiell produksjon. Skymoen mener at dette betinger kapasitet innen biologisk produksjon.

— Kjøpet av Diatec er et ledd i en langsiktig plan om å bli en større, internasjonalt konkurransedyktig legemiddelaktør. I tillegg til å tiltrekke internasjonale kunder vil en slik satsing øke sannsynligheten for at norske biotekselskaper kan nå globale markeder, sier han.

Bytter navn til Curida Diatec

Diatec vil etter oppkjøpet bytte navn til Curida Diatec. Selskapet har 35 ansatte og produksjonslokaler i Forskningsparken i Oslo og på Technopolis på Fornebu.

— Vi er svært tilfredse med å bli del av et norsk selskap som sikter høyt.  Curida har på kort tid lykkes å ta en tydelig posisjon i Norge og internasjonalt. Vi gleder oss til å bli en del av dette og bidra til videre utvikling og vekst, sier Bjørn K. Pedersen, gründer og administrerende direktør i Diatec.

Helseinnovasjon i verensklassen

Ifølge Pedersen foregår det en helseinnovasjon i verdensklasse i Norge. Staten investerer mer enn ti milliarder kroner i helseforskning hvert år og legemiddelindustrien investerer om lag 150 millioner kroner i legemiddelforskning i Norge. Skymoen og Pedersen er opptatt av at disse investeringene i større grad må resultere i arbeidsplasser og verdiskaping i Norge. 

I dag har norske medisinske forskningsmiljøer og oppstartsselskaper liten tilgang på moderne produksjonsfasiliteter i Norge. De må derfor kjøpe produksjonstjenester hos kontraktsprodusenter i andre land. Produksjonen for kommersiell fase ender ofte utenfor Norge. Siden 2018 har Diatec bidratt til at utvikling og produksjon for 240 millioner kroner har blitt i Norge i stedet for å bli utført i utlandet.

— Vi ønsker at hele verdikjeden ivaretas i Norge, sier Skymoen. 

— Når vi lykkes, kan vi bygge en ny fastlandsnæring som tar norske legemidler og vaksiner ut i verden. Det gir arbeidsplasser, eksportinntekter og bidrar til fremtidig verdiskaping i Norge. I tillegg vil det styrke vår nasjonale legemiddelberedskap. Utviklingen av en norsk legemiddelnæring er et svar på tverrpolitiske målsettinger i helse-, beredskaps-, og næringspolitikken.