— Å beholde sterilitet fra start til slutt i produksjonsprosessen er noe av det mest utfordrende innen farmasøytisk produksjon. Når vi har systemene på plass, er mye gjort, sier kvalifisert person (QP), Jon Olav Malvik, om den krevende produksjonsprosessen som ligger bak en ferdig pose med fiskevaksine.
Farmasøytisk arbeidskraft har en selvsagt plass og en avgjørende betydning i denne sammenhengen. Pharmaq i Overhalla har ansatt åtte farmasøyter med både bachelor- og mastergrad i farmasi, i tillegg til en farmasistudent. Farmasøytene har stillinger innen kvalitetskontroll, kvalitetssikring, produksjon og logistikk. I tillegg er det ansatt to apotekteknikere som jobber innen lab og produksjon.

NFT tok en nærmere prat med noen av dem for å høre hvordan de havnet hos Pharmaq i Overhalla.

Kort vei fra NTNU til Overhalla

Jon Olav Malvik er en av tre kvalifiserte personer (QP-er) hos Pharmaq i Overhalla. To av dem er farmasøyter med master i farmasi. QP har det overordnede ansvaret for å godkjenne og frigi Pharmaqs produkter til markedet, i tråd med bedriftens markedsføringstillatelse og kravene til god tilvirkningspraksis (GMP). Malvik har en særskilt rolle innenfor avvikshåndtering, validering og endringskontroll.

Kvalifisert person (QP): Jon Olav Malvik har en master i farmasi fra NTNU. Som QP har han ansvar for å godkjenne og frigi Pharmaqs produkter til markedet. Foto: Kristin Rosmo
 

—  Stillingen krever god kunnskap om tilvirkningsprosesser og evne til å vurdere komplekse problemstillinger. Skal man virkelig forstå hva som foregår, må man være med og selv se og erfare hva som foregår under produksjonen. Jeg liker meg veldig godt ute i produksjonslokalene. Det følger også noe rutinemessig arbeid med QP-jobben, men jeg legger opp arbeidet selv og har god variasjon i oppgavene.
Malvik har en bachelor i farmasi fra UiT Norges arktiske universitet i Tromsø (2019) og en master i farmasi fra NTNU i Trondheim (2021). Etter videregående bodde han to år i Alta, hvor han gikk på jakt- og fiskelinje på folkehøgskole.

—  Personlig mener jeg at det hadde vært ideelt med mulighet for noe mer veterinærmedisin i farmasistudiet. Under studiene jobbet jeg litt i apotek, men fikk også en forsmak på produksjon gjennom galenisk farmasi — det skapte en nysgjerrighet på legemiddelindustri og produksjon. Jeg søkte på stillingen her hos Pharmaq mot slutten av masteren, og begynte å jobbe her umiddelbart etter at masteren var ferdig.
For Malvik er det helt unikt å kunne ha en faglig utfordrende stilling hos noe så sjeldent som en norsk legemiddelprodusent, som attpåtil ligger i Trøndelag.

—  Her kan jeg og familien være nære røttene våre. I tillegg kan jeg dyrke interessen min for natur, jakt, fiske og friluftsliv, og samtidig få brukt min faglige kompetanse til beste for en bærekraftig oppdrettsnæring. Dette er en fantastisk arbeidsplass for meg. Jeg skulle ønske at det hadde vært større politisk vilje til mer produksjon av essensielle legemidler og virkestoffer i Norge. Pandemien var en oppvekker slik sett.

Fra første kull i Namsos

Jannicke Sæternes har hatt Pharmaq som arbeidsplass i 17 år, hvor hun jobber med kvalitetssystemet. Som senioringeniør og driftsansvarlig er hun stedfortreder for avdelingsleder på QC, avdeling for kvalitetskontroll. Hun er reseptarfarmasøyt fra 2003, fra det første kullet som ble utdannet i Namsos.
—  Som nyutdannet farmasøyt arbeidet jeg både ved apotek på Steinkjer og som lærer ved apotekteknikerutdanningen her i Overhalla. Da linjen ble lagt ned i 2006, så jeg meg om etter alternativer. Som relativt nyutdannet hadde jeg labarbeid, dobbeltkontroll og GMP-tankegangen i ryggmargen, og det føltes «hjemme» å begynne som laborant her ved Pharmaq.
Den gangen var det fem-seks ansatte på laben, men avdelingen har siden vokst til 17 ansatte. Parallelt med det, har Sæternes fått mer ansvar.

Driftsansvarlig: Senioringeniør Jannicke Sæternes er reseptarfarmasøyt fra Høgskolen i Nord-Trøndelag (nå Nord universitet) i Namsos. Hun planlegger både metode og drift på lab. Foto: Kristin Rosmo


—  Jeg er driftsansvarlig på lab, og planlegger både metode og drift ut ifra tilgjengelige ressurser, uke for uke. Det betyr både kontorarbeid, møtevirksomhet og praktisk arbeid på lab.
Sæternes har også ansvar for å koordinere fiskeforsøkene på eksterne våtlaber, som tester ut sikkerhet og effekt for Pharmaqs fiskevaksiner.
—  I praksis går jobben min ut på å følge opp kvalitetssystemet og drive med kvalitetsarbeid i videste forstand. Pharmaq er en spennende arbeidsplass med mange farmasifaglige utfordringer.

Ringen sluttet for QA

Også farmasøyt Terje Halbostad jobber med kvalitetssikring hos Pharmaq, nærmere bestemt som Quality Assurance (QA) spesialist.
—  Jobben min som QA spesialist går ut på å kvalitetsikre at vi lager fiskevaksinene våre i henhold til krav og standarder. Jeg er mye ute i selve produksjonsanlegget, og min funksjon kommer inn i bildet både før, under og etter produksjonen. Mye av kvalitetsarbeidet går ut på å sikre antiseptisk arbeid og steril produksjon. Det kan for eksempel dreie seg om avgjørelser som må tas på grunn av lekkasje på en pakning eller en ventil som har blitt åpnet.

Quality Assurance (QA) spesialist: Terje Halbostad har en master i klinisk farmasi fra Universitetet i Oslo. Han kvalitetsikrer at fiske­vaksinene er innenfor krav og standarder. Foto: Kristin Rosmo
 

Halbostad har hatt jobben som QA spesialist hos Pharmaq i et år. Det er ikke tilfeldig at han jobber med noe som er relatert til fisk. Derimot er det så til de grader tilfeldig at han er farmasøyt.
—  Jeg vokste opp på Nord-Statland, noen mil nord-vest for Namsos. Hele familien jobbet innenfor oppdrettsnæringen. Etter videregående skole jobbet jeg i ti år på oppdrettsanlegg. Da tok jeg samtidig fagbrev i akvakultur.
Arbeidsplassen ble imidlertid nedlagt i 2003, og Halbostad mistet jobben og måtte tenke nytt. Han tenkte kanskje han skulle bli sykepleier, og troppet opp på Nord universitet i Namsos ved semesterstart høsten 2003.
—  Det var ingen ledige studieplasser på sykepleie, men de sa jeg kunne få den ledige plassen de hadde på farmasiutdanningen. Jeg visste ikke noe om hva en farmasøyt var, men tok plassen. Det viste seg å passe meg veldig godt.
Etter noen år som farmasøyt på flere apotek i Trøndelag, kjente Halbostad på en lengsel etter mer faglige utfordringer og mindre salg, og tok en master i klinisk farmasi ved Universitetet i Oslo (2013).

—  Underveis i masteren fikk jeg ansettelse ved Sykehusapoteket i Namsos, hvor jeg jobbet som klinisk farmasøyt ute i sykehusavdelingene i ti år. Det var en fantastisk jobb som passet meg godt. Likevel kjente jeg etter hvert på en dragning mot å prøve et annet felt innen farmasien; produksjon. Jeg sendte en åpen søknad til Pharmaq for å høre om de kunne ha bruk for meg her, og her er jeg altså.
Hos Pharmaq har han måttet lære seg mye nytt det siste året, men Halbostad er godt fornøyd med opplæringssystemet og at det er så mye kompetanse blant de ansatte.
—  I det første halvåret ble det veldig mye nytt, og det tok tid før det modnet. Jeg gikk fra å være den som ble spurt om alt, til å være den som måtte spørre alle om alt. Nå har jeg imidlertid kommet meg gjennom opplæringen av de rigide systemene rundt kvalitetssikring og dokumentering.

Oppgavene hos Pharmaq er langt unna de kliniske problemstillingene han behersket så godt på Namsos sykehus. Men Halbostad mener det er en rød tråd gjennom alle farmasøytiske oppgaver i samfunnet; kontroll og sikkerhet rundt alle avgjørelser.
—  Jeg synes det er spennende å jobbe meg gjennom flere stadier i legemiddeldistribusjonskjeden; salg fra apotek, klinisk på sykehus og nå produksjon.

Tenk å kunne få jobbe i noe så sjeldent som norsk legemiddelindustri for en trønderfarmasøyt som gjerne vil bo på hjemtraktene sine. Og med fisk i sentrum føles det litt som at ringen er sluttet, reflekterer han.

To apotekteknikere med fagbrev

I tillegg til de åtte farmasøytene, arbeider to apotekteknikere ved produksjonsanlegget i Overhalla — en på lab og en i produksjon. Begge har tatt fagbrev mens de har jobbet ved Pharmaq, som er en registrert lærebedrift. Apotektekniker og prosessoperatør Anne-Britt Grongstad begynte i Pharmaq for 16 år siden, etter flere år ved apotek i Namsos, Grong og Overhalla. Her arbeider hun innen produksjonen, som er delt i to skift i løpet av en arbeidsdag.
—  Jeg er fagoperatør på det ene skiftet. Noen av arbeidsoppgavene mine består i å styre produksjons-, vaske- og steriliseringsprosesser. Mange av oppgavene er automatisert via et styringssystem. I tillegg består oppgavene mine av transport av råvarer inn og ut av produksjonslokalene samt blanding, formulering og fylling av vaksiner. Store deler av arbeidstiden foregår i rene rom.

Fagoperatør: Apotektekniker Anne-Britt Grongstad har tatt fagbrev i kjemi og prosessfag, og er sentral i produksjonen av Pharmaqs fiskevaksiner. Foto: Kristin Rosmo
 

I fjor tok Grongstad fagbrev i kjemi og prosessfag, med Opplæringskontorene for Teknologifag (OTEK) som formell instans for gjennomføring av fagprøven hos Pharmaq som lærebedrift.
—  Det var krevende, men svært lærerikt og nyttig. Jeg hadde god tilgang til kolleger jeg kunne få støtte fra underveis. Med fagbrevet har jeg fått en faglig ballast som gir meg større faglig forståelse rundt produksjonsprosessen frem til ferdig fiskevaksine. Det kommer blant annet veldig godt med når jeg driver med opplæring av nyansatte, sier hun.

(Publisert i NFT nr. 9/2023 side 17-19.)