For tredje år på rad fikk studenter ved Oslomet mulighet til å være innovative på virkelige utfordringer i helsefeltet. En av årets oppgaver innebar å utvikle en legemiddelkandidat frem til å bli et kommersielt produkt, og studentene fikk noen indikasjoner å velge mellom. Lagene som besto av studenter tverrfaglig blandet fra Fakultet for helsevitenskap, Fakultet for teknologi, kunst og design og Fakultet for samfunnsvitenskap fikk to dager på å komme frem til et forslag de så fikk åtte minutter på å legge frem for juryen. 

Farmasistudent Sofie Gangsø var én av to fra farmasi som deltok. Sammen med to studenter fra entreprenørskap foreslo hun genterapi i form av en vaksine mot hjertesykdommen dilatert kardiomyopati (DCM), vant konkurransen og ble behørig hyllet og premiert på slutten av dag to. 

Gangsø er strålende fornøyd med at hun meldte seg på HealthHACK. Hun gleder seg over at de vant, men den største gevinsten var ikke seieren i seg selv. 

— HealthHACK viste meg verdien av tverrfaglig samarbeid og den betydelige effekten av åbruke hverandres styrker for å oppnå resultater på kort tid. Jeg fikk lære fra andre studenters fagfelt, samtidig som jeg fikk dele min kunnskap innen legemidler, sier hun blidt.  

LES OGSÅ: Karrierefest for farmasøyter på Oslomet

Oslomet satser på helse og teknologi

HealthHACK holdes av Intelligent helse som er Oslomets strategiske satsning innen helse og teknologi. Intelligent helse skal bidra med kunnskap og løsninger som fremmer helse og forebygger sykdom med fokus på teknologisk utvikling og implementering. Videre skal de legge til rette for samarbeid og kontakt med offentlig og privat sektor. 

— Hensikten med Intelligent helses HealthHACK er å finne løsninger på reelle og arbeidslivsrelevante problemstillinger innen helse og teknologi, i tverrfaglige team. Intelligent helse skal bidra til tverrfaglig og tverrsektoriell nettverksbygging og økt samarbeid, inkludert masteroppgaver og forskningsprosjekter mellom offentlig sektor, næringsliv og akademia, forklarer faglig ansvarlig for Intelligent helse, Vibeke Telle-Hansen.

LES OGSÅ: Mange farmasistudenter får tidlig jobbtilbud, men bør de slå til?

Imponert over studentene

HealthHACK blir arrangert i samarbeid med eksterne partnere for å gi studentene innblikk i relevante arbeidsoppgaver, samtidig som de bygger nettverk med mulige fremtidige arbeidstakere. I år ble HealthHACK arrangert sammen med Life Science Cluster.

— Dette er første gang vi gjør en HealthHACK i livsvitenskap med ekte industrielle problemstillinger fra medlemmer i klyngen. Kvaliteten på det studentene ved Oslomet leverte på bare to dager var imponerende, sier CEO Hanne Mette Dyrlie Kristensen.

Studetene får vist seg frem for fremtidige arbeidsgivere

Life Science Cluster inviterte noen av sine medlemsbedrifter, Teriak, Aker Biomarine, Calluna Pharma, Arctic Bioscience og Inven2 til å organisere og presentere sine problemstillinger for studentene. De var i tillegg med som eksperter, og bistod studentene underveis.

— Denne HealthHACK-en var en kjempemulighet for farmasistudenter til å erfare hvordan man kan bruke kompetansen sin i industrien, sier farmasøyt Urd Andestad som representerte Teriak hvor hun er senior manager.

Andestad synes alle bidragene var sterke. 

— Det var imponerende å se hvor langt studentene kom på den korte tiden og interessant å diskutere med dem underveis både om oppgavene og fremtiden. Flere lag hadde farmasøyter, og det var ikke vanskelig å se hvordan farmasøytisk kompetanse ga utslag i det som ble presentert, sier hun stolt på vegne av sine fremtidige kolleger.

Hun mener deltakelse i slike arrangement er viktig for studenter som blir en erfaring rikere og ikke minst får viste frem engasjement og iver som gjør dem attraktive for fremtidige arbeidsgivere, hvorav flere også var til stede. 

— Jeg har i alle fall notert meg noen navn på personer jeg ønsker å se mer til i fremtiden, smiler hun.

LES OGSÅ: Teriak leter etter flere farmasøyter