Etter mange år med produksjon av forskjellige vaksiner avsluttet Folkehelseinstituttet (FHI) sin storstilte vaksineproduksjon i 1990.

— Selve produksjonen foregikk i det som var det gamle hovedbygget, og der hadde de laget en ­etasje til en produksjonsetasje. Det var jo bra etter den tids krav, men så ble kravene strengere og strengere, og man fant ut at «her klarer vi ikke få det til, så ­derfor legger vi ned», forklarer Gunn Stabbetorp, kvalitetssikringssjef ved område for smittevern, FHI, som hadde en kortvarig karriere som produksjonsleder for ­influensavaksine fra 1989 til den ble nedlagt.

Les også: Vaksineveteranen

Leide produksjonslokaler i Nederland

Nedleggelsen betydde slutten på norsk influensa­vaksineproduksjon, men det var ikke siste gang FHI produserte vaksiner. I 1990 var det store norske meningokokkvaksineforsøket akkurat ferdig, og alle som hadde fått placebo, skulle få tilbud om vaksine.

— Da hadde vi lagt ned produksjonen her, så vi leide lokaler i Nederland og produserte ­meningokokkvaksine der, sier Stabbetorp som var involvert i produksjon­saktiviteten helt til 2017. Hun var blant annet ­k­­valitetssjef de tjue siste årene med produksjonsaktivitet.

Les også: Kult, men lite realistisk med kjøkkenbenkvaksine

Produserte vaksiner for Frankrike

Året etter nedleggelsen vedtok myndighetene at det skulle bygges en ny bygning med nye, moderne sterile produksjonslokaler ved FHI. De sto ferdig i 1995, og der ble det produsert noen vaksiner.

— Det var også meningokokkvaksine, men det var for bruk i Frankrike, for der hadde de et ­­­kjempe­­-
problem, men det fantes ikke noen vaksiner ­tilgjengelig på ­markedet, så da ble det produsert noe for bruk i ­Frankrike, forklarer hun.

— Så det var den siste meningokokkvaksinen som ble produsert i FHI-regi.

Produksjon avsluttet i 2017

De nye produksjonslokalene ble benyttet fra 1995 til 2017. FHI sto for noe av produksjonen, men det var også mye kontraktproduksjon: FHI produserte ­legemidler for eller leide ut lokaler til norske og ­utenlandske firmaer.

— Men så er det noe med at vi er en statlig ­institusjon, og det er noen som sitter over oss og ­styrer. De bestemte i 2012 at vi skulle slutte med den type ­aktiviteter på FHI. Produksjonslinjen ble ­avsluttet i 2017, og nå er lokalene bygd om og har blitt ­laboratorier for mikrobiologiske analyser, opplyser hun.

Hjelp fra Amerika: Statens institutt for folkehelse ble etablert i 1930 med hjelp av den amerikanske filantropiske organisasjonen Rockefeller Foundation.Hjelp fra Amerika: Statens institutt for folkehelse ble etablert i 1930 med hjelp av den amerikanske filantropiske organisasjonen Rockefeller Foundation.Hjelp fra Amerika: Statens institutt for folkehelse ble etablert i 1930 med hjelp av den amerikanske filantropiske organisasjonen Rockefeller Foundation.

FHI

(Publisert i NFT nr. 2/2022 side 36-37)