Tall fra Sundhedsdatastyrelsen viser at det siden 2001 har vært en firedobling av fulltidsansatte sykehusfarmasøyter i Danmark. Det har gått fra 129 i 2001 til 545 i 2021. Det melder nettavisen Sunhedsmonitor.

Leder i Pharmadanmark, Tanja Villumsen, uttrykker glede over utviklingen. 

— Når man ser på sygehusene overordnet, så er det en rigtig positiv udvikling. Det er godt, at flere og flere har fået øjnene op for, hvad man kan bruge farmaceuter til i sundhedsvæsenet, sier hun på sunhedsmonitor.dk.

LES OGSÅ: Godt å ha farmasøyter på klinikken

Fin utviklling med flere farmasøyter

Leder for Danske Regioners sundhedsudvalg, Karin Friis Bach, er enig med Phamradanmark.

— Det er en fin udvikling, at tværfagligheden bliver mere og mere integreret på sygehusene. I regionerne arbejder vi på at få flere af de faglige kompetencer i spil, der tindes inden for sundhedsområdet helt bredt.

LES OGSÅ: Flere sykhus ser fordel med farmasøyt i akuttmottaket​​​​​​​

For få farmasøyter i psykiatrien

Villumsen er dog kritisk til at det på psykiatriske avdelinger er det kun 11 fulltidsansatte farmasøyter. 

— [...] det overrasker mig, at man ikke i større omfang bruger farmaceuter i psykiatrien, for der har de meget at bidrage med, sier hun.

Villumsen mener det lave antallet kan skyldes målbarheden. 

— Når man ser på psykiatri versus somatik, så er der det privilegie i somatikken" at man kan måle i blodet. Det er mere målbart og håndterbart. Man kan langt hurtigere se en bedring hos en somatisk patient, som får naget blodtryksmedicin. Hvis man kommer i behandling for depression, angst eller skizofreni, kan det tage rigtig lang tid, før man kan måle en effekt, men også før at patienten kan mærke en effekt.

Les om farmasøytens bidrag på alderspsykiatrisk avdeling i Bodø her.