Farmasitunet er et eget lokale på sykehuset hvor man samler, organiserer og utfører spesialiserte oppgaver knyttet til legemiddelhåndtering, en slags avansert medisinsk forberedelsesstasjon som ligger tett på pasientbehandlingen på sengepostene.

I det nyopprettede farmasitunet på Førde sentralsjukehus skal apotekteknikere og farmasøyter fra Sjukehusapoteket i Førde ivareta legemiddeloppgaver som tradisjonelt har blitt utført av sykepleiere. 

— Farmasitun er ein måte å møte dei utfordringane som kjem i framtida på. Det blir fleire pasientar, fleire former for avansert behandling av legemiddel og samla sett eit større volum av legemiddel i pasientbehandlinga, sier direktør for medisinsk klinikk i Helse Førde, Trine Vingsnes på nettsiden til Helse Førde

— Vi må tenke på andre måtar når det gjeld legemiddelhandtering. Farmasitun kan frigjere tid for sjukepleiarar til å gjere andre pasientnære oppgåver, tid som dei i dag brukar på å klargjere legemiddel,

LES OGSÅ: Sykehusapotekene vil bygge farmasitun i alle sykehus

Starter med to sengeposter

I løpet av april starter farmasitunpiloten på kirurgisk og medisinsk avdeling ved Førde sentralsjukehus. Målet er at alle sengeposter blir inkludert i ordningen før flyttingen til det nye Livabygget senere i 2024. Administrerende direktør Tonje Folkvang i Sjukehusapoteka Vest er svært fornøyd med at sentralsjukehuset i Førde vil prøve farmasitun.

— Vi trur farmasitun blir ein del av framtidas handtering av legemiddel i sjukehusa. Det er ein god måte å bruke og utnytte kompetansen best råd, med eit potensiale for vinn-vinn både for pasientar, farmasøytar og anna helsepersonell, sier Folkvang på helse-forde.no

Først i Helse Vest, tidlig i Norge

Folkvang forklarer at legemidler blir lagret på Farmasitunet. Apotekpersonalet klargjør medisinene til pasientene i vogner som skal ut til pasientene på sykehuspostene i løpet av døgnet. I den videre utviklingen av piloten er det planlagt at man også skal lage legemidler som må blandes ut, kort tid før det skal brukes på sengepostene.

Sentralsjukehuset i Førde blir det første sykehuset i Helse Vest som tester ut farmasitun. Radiumshospitalet i Oslo har allerede startet, mens Oslo universitetssykehus (OUS) har farmasitun med i planene når de bygger nytt sykehus.

LES OGSÅ: Suksess med farmasøyter på intensivavdelingene i Stavanger