Et enstemmig storting har bedt regjeringen utrede hvordan et voksenvaksinasjonsprogram kan gjennomføres.

Marian Hussein, helsepolitisk talsperson fra SV, som la frem det opprinnelige forslaget, uttrykte en viss utålmodighet. Hun la også stor vekt på at det er stor og vil bli enda større knapphet på helsepersonell. Derfor må helsepersonell mobiliseres på andre måter i fremtiden. Da blir farmasøyter viktig for vaksinering som de har vært under pandemien. 

— Apotekene har vært en viktig ressurs. Der er det mange helsepersonell som vi i altfor liten grad bruker godt nok i dagens system, slo hun fast. 

Det er vaksinesjef i Sanofi Norge, Per Aabakken, som sitter i LMIs vaksineutvalg, helt enig i.

Vaksinering er allerede en stor logistisk oppgave, med to millioner influensavaksiner som skal ut på kort tid i tillegg til barnevaksinasjonsprogrammet og påfyllsdoser av blant annet pneumokokkvaksine. 

— Vi mener at her må man la alle som kan bidra, trå til, sa han og viste til reisevaksinasjonsklinikker, vaksinasjonsklinikker og apotek.

— Apotek har begynt å få veldig god kvalitet på sitt vaksinasjonsarbeid.

LES OGSÅ: ARENDALSUKA: — De som er dårligst på å vaksinere seg, er faktisk helsepersonell selv

Arbeidet starter i høst

I tillegg til Aabakken og Hussein var en håndfull fagfolk og politikere invitert av Legemiddelindustrien (LMI) til samtale om voksenvaksinasjon tidlig tirsdag morgen under Arendalsuka. 

Statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet, Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap), opplyste at arbeidet starter i høst. 

Han mener det er viktig å sikre voksenvaksinasjon, men understreket at kost/nytteeffekten må være god. Spørsmålet er om det skal være et minimumssystem hvor staten har et register og sender en påminnelse til folk som tar vaksine til selvkost, om det skal være full organisering og finansiering fra staten, som under koronavaksineringen, eller noe imellom. Det er også et spørsmål om hvilke vaksiner et slikt program bør inneholde. 

— Vi er helt i startgropa, og jeg har ikke svarene til dere nå, vedgikk han. 

Informasjon er et hovedpoeng

Medisinprofessor Geir Sverre Braut forklarte om den sosialmedisinske viktigheten av vaksine og hadde noen ideer om hvilke vaksiner som er viktigst.

— Jeg er ganske sikker på at vi vil sitte igjen med at ikke minst difteri, stivkrampe kanskje, og kikhoste og i alle fall polio, vil være slike vaksiner som det er naturlig å få en boosterdose i et vaksinasjonsprogram, påpekte han.

Erlend Svardal Bøe fra Høyre mener at uansett hvordan programmet rigges, vil noe av det viktigste være å informere om behovet for voksenvaksinering. Han viste til at da han startet med helsepolitikk, spurte han sine kompiser om de visste at de må fornye vaksiner etter et visst antall år, men ingen hadde hørt om det. 

— Jeg tror det er veldig mange der ute som har veldig lite kunnskap om hva anbefalingene faktisk er, sa han. 

Forsker ved Oslo universitetssykehus og ph.d. i immunologi, Ranveig Braathen, forklarte om vitenskapen bak vaksiner og minnet om at vaksinering har mange effekter utover å beskytte den enkelte mot en sykdom. Det er alt fra flokkimmunitet til mindre press på helsevesenet og til og med mindre behov for antibiotika. 

— Å bruke eksisterende vaksiner er et viktig tiltak for å begrense antibiotikaresistens, fremholdt hun.

Enighet uten spenning

Det er ikke mange arrangement under Arendalsuka hvor deltakerne stort sett bekrefter det den forrige sa. Enigheten var så unison at det var treffende av LMI å beskrive arrangementet som samtale og ikke debatt. 

— Vi i industrien, vi er klare, sa Aabakken. 

— De faglige motargumentene klarer jeg ikke se, medga Braut.

— Vi tenker at levering til Stortinget må skje i løpet av denne sesjonen, sa Hussein. 

— Den helsegevinsten vil være enorm for alle, mente Braathen.

— Stortingets bestilling handler om hvordan gjennomføre et voksenvaksinasjonsprogram. Det er en ganske tydelig bestilling, sa Svardal Bøe som understreket at selv om SV kom med det opprinnelige forslaget om å se på voksenvaksinasjon, var det borgerlig side som ba om gjennomføring.  

Krat Bjørkholt fortalte om at han har jobbet i Bolivia hvor han opplevde at én av fem barn døde av infeksjonssykdom. 

— Jeg gleder meg til å gå i gang med å jobbe med voksenvaksinasjonsprogrammet, sa han og lovet at det skal prioriteres.

— Vi vil garantert komme tilbake med noe til Stortinget i løpet av denne perioden, konstaterte Krat Bjørkholt og så etter dagens samtale for seg gode muligheter for tverrpolitisk enighet om det de da kommer med. 

— Vi får kjøre litt offentlig/privat debatt for å gjøre det litt spennende, avsluttet Svardal Bøe med et smil. 

(Publisert i NFT nr. 7/2022 side 26.)