Krigen i Ukraina har ført til mangel på alt fra Paracet til livsnødvendige medisiner som insulin, hjertemedisin og antibiotika. Nå sender regjeringen legemidler til en verdi av om lag 43 millioner kroner for å lette den akutte nødsituasjonen krigen har skapt. 

— Vi må hjelpe hverandre når krisen rammer. Vi vet at det er en utfordring å gi hjelp til alle som trenger medisinsk behandling og at den ukrainske helsetjenesten er hardt prøvet. Det er selvsagt at Norge bidrar i denne situasjonen, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i en pressemelding. 

Les også: Europeiske farmasøyter fordømmer angrepet på Ukraina

Det norske bidraget til Ukraina kanaliseres via EUs ordning for sivil beredskap, UCPM. De første leveransene av medisinsk forbruksmateriell fra Norge har allerede ankommet Polen. Dette er 22 såkalte 100-10-enheter, som er kirurgisk materiell tilstrekkelig for å behandle 100 pasienter i 10 dager.

Legemidlene Norge sender er basert på de oppdaterte behovene som ble meldt inn fra Ukraina gjennom helgen, og man forbereder nå å sende pakkene ut fra Norge.

UCPM har et stort apparat som sørger for at legemidlene kommer frem, til tross for at forholdene er utfordrende.

Norge er i kontinuerlig dialog med EU og europeiske land om situasjonen og er beredt på å sende ut helsepersonell for å bistå.

— Vårt Emergency Medical Team (EMT) står nå på standby for å raskt kunne bistå dersom det er behov for å støtte lokal helsetjeneste i Ukrainas naboland, sier Kjerkol.