De australske eierne av tablettfabrikken Palla Pharma Norway er konkurs. Nå leter den norske avdelingen etter nye eiere. Hvis de ikke finner det snart, står fabrikken i fare for å måtte legge ned. 
Nå spør Tobias Drevland Lund fra Rødt og Bård Hoksrud fra Frp i form av skriftlige spørsmål hva helse -og omsorgsminister Ingvild Kjerkhol har tenkt å gjøre for å sikre at det ikke skjer. 

Les også: Norsk tablettfabrikk i fare for å bli nedlagt

Viktig for å sikre norsk produksjon

"Hvordan vil statsråden og regjeringen bidra til å sikre at det også i fremtiden vil være legemiddelproduksjon i Kragerø?" spør Bård Hoksrud.
Han trekker frem at Stortinget har bedt regjeringen gå i dialog med relevante produksjonsmiljøer med sikte på å inngå beredskapsavtaler for norsk produksjon av viktige legemidler. 
«Bedrifter som Palla Pharma Norway AS er viktige for at vi nettopp skal sikre produksjon av legemidler i Norge. Om bedriften går konkurs, så er det ikke bare et tap for norsk egenproduksjon av legemidler – det er også et stort tap for 80 mennesker som mister jobben i det som er en viktig hjørnestensbedrift i Kragerø.» skriver han i spørsmålet.

Fremskrittspartiet mener Norge bør være en foregangsnasjon innen legemidler og har stort behov for å satse på egenproduksjon av legemidler. 
«Vi er helt avhengig av flere norske produsenter av legemidler – ikke færre. Derfor er det nødvendig at man finner en løsning, slik at driften på Kragerø ikke avsluttes.

Les også: Grenland gjør seg grønn og lekker for legemiddel­industrien og farmasøyter

Rødt er enig med Frp

"Vil regjeringa sikre fortsatt produksjon av legemidler i Kragerø?" spør Tobias Drevland Lund.
Han påpeker at Stortinget har vedtatt å se på muligheten for norsk legemiddel- og vaksineproduksjon, og at regjeringspartiene i Hurdalsplattformen har sagt at de skal «utrede etableringen av et nasjonalt farmasiselskap som kan stimulere til norsk legemiddel og vaksineproduksjon, enten i egenregi eller i samarbeid med øvrig industri".