Lånekassen jobber med en ny låneordning for de som vil ta korte og fleksible studier mens de jobber og som ikke får dekket utdanning av arbeidsgiver. Målet er at flere skal få råd til å studere ved siden av jobb. 

— Vi må legga til rette for læring gjennom heile livet, same kvar i landet du bur og uavhengig av om arbeidsgivaren din finansierer eller ikkje. Kompetansebehova i arbeidslivet kan ikkje berre dekkast av nye folk – folk i arbeid må også oppdatera kompetansen sin, sier forskings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel på regjeringen.no i forbindelse med at regjeringen la frem lovforslaget som muliggjør den nye ordningen. 

LES OGSÅ: Mange farmasistudenter får tidlig jobbtilbud, men bør de slå til?

Farmasøyter bør se sitt snitt

Denne lånemuligheten mener leder for Arbeidslivsutvalget og styremedlem i Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene), Irvin Cehajik, er noe som kan gagne foreningens medlemmer. 

— Farmaceutene ønsker at medlemmer søker økning i formell kompetanse gjennom hele arbeidslivet i og med at dette gir fordeler i form av mer spennende og ansvarsfulle oppgaver og ikke minst bedre lønnsbetingelser, sier han. 

— Det er altfor få som ser muligheter i videreutdanning i bransjen. Da mener jeg ikke bare farmasifaglig, men også tverrfaglig. For eksempel global folkehelse, ikt-teknologi, ledelse, juss og så videre. Vi trenger farmasøyter overalt, slår han fast.

LES OGSÅ: Erfaringsbasert master i klinisk farmasi – en kartleggingsstudie

Økonomi er stor hindring for videreutdanning

Dagens utdanningsstøtteordning i Lånekassen er tilrettelagt for de som tar utdanning på heiltid eller deltid som varer i minst ett semester. Det nye lånet skal gis ved kortere utdanninger, også de som er kortere enn ett semester. Låneren skal ikke være bundet til månedlige utbetalinger, men kan velge utbetalingsfrekvens selv.

— I dag gir ikkje korte vidareutdanningar rett til utdanningsstøtte frå Lånekassen. For mange er økonomi ei stor hindring for å ta vidareutdanning og investera i eigen kompetanse. Det skal vi no gjera noko med. Eg håpar å ha ei ny låneordning på plass allereie i 2025, sier kunnskapsminister Hoel som i mars la frem en ny lovproposisjon med forslag til endringer i utdanningsstøtteloven som grunnlag for den nye låneordningen. Lovendringen innebærer at det kan regnes rente fra dag én for særlige ordninger, dersom dette er fastsett av Stortinget.