I forbindelse med emnet Innovasjon i helse jobber en gruppe masterstudenter på farmasi ved Oslomet- storbyuniversitetet med et innovasjonsprosjekt om digitalisering av fullmakter. 

— Med dette prosjektet ønsker vi å hjelpe både farmasøyter og apotekkunder til enklere registrering og tilgang til fullmakter, sier studentene Siver, Sahar, Sidra og Lilyana.
— Vi tenker at et samarbeid mellom Helsenorge og apoteksystem vil være en løsning, der kunder kan registrere sine fullmakter på Helsenorge, og farmasøyter kan få tilgang til det via sine apoteksystem. På denne måten vil fullmakten være tilgjengelig i alle apotek

LES OGSÅ: Begeistret oppstart av ny farmasimaster på Oslomet

Studentene har akkurat startet prosjektet og de skal blant annet bruke en spørreundersøkelse for å få innblikk i hva farmasøyter tenker om en slik løsning.

Nå håper de norske apotekfarmasøyter ønsker å hjelpe dem ved å svare på undersøkelsen. 

Denne lenken kan følges for å delta i spørreundersøkelsen.