Universitetet i Oslo (UiO) har etablert et nytt tilbud for farmasøyter med mastergrad fra land utenfor EU/EØS og har første opptak i vår.  Leder ved Farmasøytisk institutt, Kathrin Bjerknes, kan opplyse at de fikk 81 søkere, og at hun er fornøyd.

UiO tar inn studenter på det nye tilbudet ut fra hvor mange ledige masteroppgaveplasser i profesjonsstudiet og ressurser til veiledning de har. For høsten anslår Bjerknes det vil bety rundt 25 plasser. Dette avgjøres når de får de endelige tallene. 

LES OGSÅ: UiO starter tilbud for farmasøyter fra utenfor EU

UiO har også økning i søkertall fra i fjor, med 904 søkere (183 førstevalg) i år mot 836 (170 førstevalg) i 2022 som var et lavpunkt etter to koronaår med høye søkertall. 

— Vi er fornøyde med at vi har hatt økning i søkertallet fra 2022 og har nok kvalifiserte søkere til våre studieplasser. Gledelig at profesjonsstudiet i farmasi er et populært studium. Vi ser jo da også at våre kandidater er sterkt etterspurt og at det etterspørres flere kandidater, også farmasøyter med ph.d. Vi har i tillegg til apoteksektoren også sterk pågang fra farmasøytisk industri, sier Bjerknes.

Jevnt over liten nedgang

UiT - Det arktiske universitetet (UiT) er den eneste utdanningen utenom UiO som har en økning i søkertall fra i fjor med 513 (70 førstevalg) mot 404 (47 førstevalg).

De andre utdanningene har en liten nedgang. 

Oslomet- storbyuniversitetet gikk fra 1211 søkere (251 førstevalg) i 2022 til 1065 (230 førstevalg) i år.

Nord universitet gikk fra 387 (68 førstevalg) til 308 (45 førstevalg).

Universitetet i Bergen gikk fra 623 (74 førstevalg) til 613 (71 førstevalg).

Det betyr en liten nedgang i helhet, men den er liten i forhold til nedgangen på andre helsefag. 

— Vi har i underkant av 2 prosent færre søkere i år enn i fjor, og opplever i mindre grad samme nedgang som andre helsefag. Det er gledelig for oss at farmasi oppleves som et attraktivt studium. Spesielt når vi akkurat har avsluttet en vellykket rekrutteringskampanje, sier administrerende direktør Per T. Lund i Apotekforeningen på foreningens nettsider.

Mange vil ta master på Oslomet

På Oslomet kan studieleder ved Farmasi, Anne Berit Walter, slå fast at de tross alt er godt fornøyde med søkertallene. Hun kan i tillegg opplyse at de også i år har gode søkertall på sin nå to år gamle masterutdanning. 

— Vi har 187 søkere, som gjør at vi er blant 10 på topp på antall søkere til masterstudier ved Oslomet. Dette er vi også godt fornøyd med, sier hun.

LES OGSÅ: Begeistret oppstart av ny farmasimaster på Oslomet

Endring (9/5-2023): Farmasi på UiO har en ok mannlig søkerandel, men det har ikke vært økning som det sto i artikkelen.