På skuddårsdagen den 29. februar 2024 skapte linjeforeningen Elixir ved Oslomet - storbyuniversitetet karrierefest i Studenthallen. 70 påmeldte studenter, 18 entusiastiske firmarepresentanter og flere ansatte, fylte hallen.

— Fra apotekkjedene til legemiddelindustrien, fra sykehusapotekene til Helsedirektoratet – mangfoldet av representerte sektorer var en inspirerende indikasjon på det vidtfavnende spekteret av jobbmuligheter som venter de fremtidige farmasøytene, sier studieleder ved Farmasi, Anne Berit Walter.

LES OGSÅ: Begeistret oppstart av ny farmasimaster på Oslomet

Noen holdt presentasjoner, mens andre stod på stand, og det ga et stort inntrykk av hvilke muligheter som finnes. Noen av firmarepresentantene hadde til og med reist langveis fra, som AstraZeneca som kom hele veien fra Gøteborg for å dele muligheter som finnes hos dem.

Åpning av karrieredagene Oslomet 2024

Walter skryter av studentene som gjorde en imponerende jobb med arrangementet og avsluttet det hele med pizza og loddtrekning av premier.

— Karrieredagen var mer enn bare en samling av studenter og potensielle arbeidsgivere. Det var en fin måte å vise frem bredden i farmasifaget, Oslomet - storbyuniversitetet, og hvilke muligheter som finnes. Arrangementet var en god kilde til inspirasjon for videre karriere, slår hun fast. 

LES OGSÅ: Mange farmasistudenter får tidlig jobbtilbud, men bør de slå til?