Det er stor mangel på farmasøyter i apotek, til tross for at det nå er farmasiutdanninger mange steder i landet. Bidrag fra arbeidsvillige pensjonister har derfor vært kjærkomment i mange apotek, og mange eldre har gledet seg over å kunne bidra i yrkeslivet en stund til. Men med endrede vilkår for lønnsfastsettelse vil dette ikke være like interessant for pensjonister fremover.  

Det koster å jobbe etter 67, skriver Stein Lyftingsmo i et tidligere leserinnlegg. Han har fått tjenestepensjonen sin redusert med 60 000 årlig fordi han jobbet i tre år etter fylte 67.

Pensjonerte farmasøyter får avkortet pensjon

Hittil har det vært mulig for farmasøyter å jobbe inntil 20 % i apotek uten trekk i pensjon, men fra 1. juli 2024 endres loven om Pensjonsordningen for apotekvirksomhet (POA) slik at alle pensjonerte farmasøyter som arbeider i apotek, får avkortning i pensjonen fra første tjente krone. 

 

Det står en økende skare av arbeidsvillige pensjonerte farmasøyter klar til å redusere farmasøytmangelen i apotekene, men i praksis er dette ikke attraktivt lenger. 

 

Denne nye ordningen vil gjøre det lite fristende for pensjonister å arbeide i apotek framover. Farmasøyter i apotek har heller ikke adgang til lovfestet pensjonistlønn slik mange andre yrker har. Det er i tillegg  lovbestemt at ingen kan jobbe i apotek etter fylte 70 år. 

Norge trenger alle farmasøyter de kan få

Dette regelverket er ikke i tråd med politiske ønsker om at alle skal stå lenger i jobb, slik vi ser det. I Norge trenger vi alle de hender vi kan få i arbeid, og muligheten for lovfestet pensjonistlønn og for å arbeide også etter 70 år vil kunne bidra til  å dempe det store behovet for farmasøyter i apotek. 

Ikke attraktivt å jobbe for pensjonerte farmasøyter

Lovendringen det her refereres til ble behandlet i Stortinget i høst for at alle som arbeider i apotek, skal opptjene pensjon fra første tjente krone.  Det er underlig at man ikke tenkte på konsekvensene for pensjonistene. Vi undrer oss også over at forslaget til lovendring ikke ble sendt på høring til den farmasøytiske etat. De som omfattes av lovendringen, ble altså ikke hørt. Hverken Apotekforeningen, Norges Farmaceutiske forening eller eierne av apotekkjedene var høringsinstans. 

Det står en økende skare av arbeidsvillige pensjonerte farmasøyter klar til å redusere farmasøytmangelen i apotekene, men i praksis er dette ikke attraktivt lenger. 

LES OGSÅ: Farmaceutene varsler endringer i pensjon for POA-medlemmer

En kortere versjon av innlegget sto først i Aftenposten.