Sentralstyret i Norges Farmaceutiske Forening besluttet i 2019 å gi prisen Årets farmasøyt til professor Anne Gerd Granås. Hun mottok prisen med et stort smil under Verdens farmasøytdag, som foreningen arrangerte i samarbeid med Farmasøyter Uten Grenser, på Litteraturhuset onsdag 25. september.

— Det er virkelig en stor ære, sa hun. 

Les også: Historisk bokutgivelse

Drømmer noen ganger om å jobbe med rotter igjen

Granås, som hadde med seg foreldre, barn og mann, takket hjertelig familien og alle som har støttet henne gjennom karrieren og fortalte forsamlingen om hvordan hun kom inn i samfunnsfarmasien, det hun har jobbet med og hva hun fokuserer på for tiden. 

Granås tilsto at hun noen ganger drømmer om å fokusere på et enkelt enzym og noen ganger savner tiden som masterstudent hvor hun jobbet med rotter som oppførte seg akkurat som hun forventet. 

— Men mens man jobber med mennesker er det mer uforutsigbart. Men det er det jeg liker. Jeg liker å jobbe med mennesker, jeg liker å jobbe i samfunnet, og jeg liker farmasien. 

Hun fortalte at hun ble forelsket i samfunnsfarmasien da hun som ung student deltok på konferanse med et opplegg for pasientrådgiving i Sør-Afrika i 1993.

— Da hadde jeg gått tre år på Blindern, og jeg hadde ikke snakket med en pasient, ikke sett  en pasient, aldri sett en bivirkning og aldri egentlig sett et ferdigpakka legemiddel. Det gikk som det måtte gå. Jeg fikk mye pepper: You have to work on your counseling skills, Granås, minnes hun veilederen si. 

Det var en avgjørende opplevelse for henne og styrte henne mot samfunnsfarmasi og klinisk farmasi. Siden har hun jobbet for å øke oppmerksomhet på hvordan tilrettelegge for riktig legemiddelbruk. 

— Og da må du snakke med pasienter og andre helsepersonell, sa hun og til tross for ønsket om å jobbe med rotter er det tydelig at engasjementet for menneskene som blir påvirket av farmasien er like sterkt som tidligere. 

Les også: Opp av skrivebordsskuffen

Samfunnsfarmasøytisk drivkraft 

Juryens begrunnelse:
Anne Gerd Granås tildeles prisen for sitt drivende engasjement for samfunnsfarmasi, og for hennes aktive rolle med å anvende forskning til å stadfeste helsevesenets og farmasøytens forpliktelse til økt pasientsikkerhet gjennom bedre legemiddelbruk. 

Anne Gerd er en samfunnsfarmasøytisk drivkraft som setter fokus på faget og knytter det opp mot pasientomsorg i praksis. 

Hun er en person med pågangsmot som synliggjør faget utover de farmasøytiske kretser og inn i et utvidet helseperspektiv – noe som bidrar til en bedre samfunnsmessig forståelse for riktig bruk av legemidler.

Anne Gerd er professor i samfunnsfarmasi, utdannet ved Farmasøytisk Institutt, Universitetet i Oslo i 1995, med doktorgrad fra School of Pharmacy, University of London i 2000. Hun er ansatt ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo, etter tidligere å ha arbeidet ved OsloMet, Senter for samfunnsmedisin ved UiB og Apoforsk. Hun ble i 2017 tildelt Fulbright forskerstipend.

Gjennom sin evne til å forenkle og tydeliggjøre samfunnsfarmasien engasjerer hun både studenter, fagfolk og folk flest gjennom forelesninger, podcasts, kronikker, bøker, publikasjoner og foredrag - både nasjonalt og internasjonalt. Hun er med sin motiverende atferd, sin kunnskapsrikhet og sin genuine interesse for samfunnsfarmasi et forbilde for alle farmasøyter.

Anne Gerd Granås er med på å utvikle, befeste og forsterke farmasøytens rolle i samfunnet ved å aktivt delta i samfunnsdebatten og synliggjøre verdien av farmasøytisk kompetanse.

Oppdaget samfunnsfarmasien i Afrika: Granås fortalte om da hun som ung og uerfaren student falt for samfunnsfarmasien under en konferanse i Sør-Afrika i 1993. 

Les også: Bedre oppfølging med videoforelesninger

Årenes farmasøyter

Årets farmasøyt er en utmerkelse som gis til en yrkesaktiv farmasøyt som på en spesiell måte har bidratt til å forsterke, utvikle eller befeste farmasiens og farmasøytenes rolle i samfunnet, og som gjennom sin yrkesutøvelse står som et forbilde for andre farmasøyter. 

Tidligere prisvinnere:

2018: Anne Markestad

2017: Gunnstein Norheim

2016: Hedvig Marie Egeland Nordeng

2015: Håvard Horn

2014: Wenche Gordon

2013: Ragnhild Løberg

2012: Laila Irene Bruun

2011: Hilde Frøyland

2010: Astrid Gilje Hageler

2009: Vigdis Frost Lied

2008: Anne Waal Amundsen

2007: Ellen Kristoffersen

2006: Espen Molden

2005: Ingrid Grønlie

2004: Arvid Kronstad

2003: Kjersti Bakken

2002: Frank Jørgensen

2001: Angela Kristensen

2000: Guttorm Folkedal (post mortem)

1999: Merete Klausen

1998: Kirsten K. Viktil 

Les også: Anne Markestad er Årets farmasøyt 2018