En apoteker ved et Boots-apotek ble sagt opp etter ett år som sykemeldt. Apotekeren ­opplevde at arbeidsgiver ikke tilrettela tilstrekkelig og saksøkte med hjelp av Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene) eierne av Boots, Alliance Healthcare Norge Apotekdrift AS, for ugyldig oppsigelse.

Nå har partene kommet til forlik, og Boots betaler apotekeren erstatning. Selve forliksavtalen er utenrettslig og konfidensiell, men Boots kom med innrømmelser under rettsmeklingsmøtet. 

«Arbeidsgiver erkjenner å ha gjort feil i denne saken og tatt lærdom av dette, og har gjort endringer av interne prosedyrer som en konsekvens av dette», står det i rettsprotokollen. 

LES OGSÅ: Apoteker saksøker Boots for ugyldig oppsigelse

Trygt å være organisert

Apotekeren, som tidlig i saken valgte å ikke kreve jobben tilbake, sier seg fornøyd med hvordan saken ble løst.

— Man innser enda mer viktigheten av å være organisert når man går igjennom en slik situasjon. Man føler seg tryggere, har noen å stille spørsmål til og har noen ved sin side; det er priceless. Jeg hadde ikke klart å ha en slik prosess uten å være organisert. Det gjorde dette mulig, sier apotekeren via sin representant, advokatfullmektig Lilly E. Agerup fra Arbeidsrettsadvokatene.

LES OGSÅ: Apotekere blir syke av jobben

Viktig å ta tak i arbeidssituasjonen til apotekere

Farmaceutene støttet apotekeren under saken fordi de i flere år har sett at arbeidssituasjonen til apotekere har blitt vanskeligere og mente det var på tide å sette ned foten. 

Generalsekretær Greta Torbergsen er glad for at det endte med en løsning som deres medlem er fornøyd med, men det viktigste er å at det blir tatt tak i arbeidsforholdene til apotekerne og i apotek generelt. 

— Det er så klart superviktig for enkeltmedlemmet, men for oss som fagforening er det overordnede også avgjørende. Vi er veldig fornøyde med å få satt fokus på det, konstaterer hun. 

 

Arbeidsgiver erkjenner å ha gjort feil i denne saken og tatt lærdom av dette, og har gjort ­endringer av ­interne prosedyrer som en konsekvens av dette.

Fra rettsprotokollen

 

Tøft å ta kampen

Torbergsen skryter samtidig av apotekeren som tok kampen og med det er med på å bedre arbeidsforholdene til mange flere. 

— Apotekeren har vært tøff og stått i denne prosessen, og det er svært krevende, men det har bidratt til å gagne mange flere. Det kan apotekeren være stolt av.

Hun er tilfreds med at arbeidsgiver har innrømmet å ha gjort feil, tatt lærdom av det og gjort endringer. Hun synes også Boots fortjener litt skryt i den sammenheng. 

— Det er kjempebra at de ser det og tar konsekvensene av det. Det er det vi vil, at apotekene skal være gode arbeidsplasser for både apotekere og ansatte ­farmasøyter, sier hun. 

Du står ikke alene

Generalsekretæren er også glad for å se at bistanden foreningen ga, var med på å løse opp i utfordringene.

— De som opplever vanskelige ting på jobb i apoteket, står ikke alene. Det hjelper å være organisert. Farmaceutene er en plass å få hjelp, og vi kan ta kampen sammen med dem, slår hun fast. 

LES OGSÅ: Koronakrisen viser viktigheten av fagforening

Boots: Glad det ble enighet

Boots ønsker ikke å si noe om hvilke grep de gjøre som følge av innrømmelsene de gjorde i forbindelse med forliket. 

— Vi er glade for at partene har kommet til ­enighet, men har ingen kommentarer utover det, skriver­ ­kommunikasjonssjef Anne Margrethe Aldin Thune i en e-post. 

LES OGSÅ: Koronakrisen viser viktigheten av fagforening

(Publisert i NFT nr. 5/2022 side 13.)