Danmark mangler fagutdannete medarbeidere på apotekene. Ledige stillinger er vanskelig å fylle, og ansatte og apotekere må løpe stadig fortere for å få hverdagen på apoteket til å henge sammen. 

Den danske apotekerforeningen har i den sammenheng kartlagt bruken av arbeidskraft på europeiske apotek i håp om å få noen ideer om hva de kan gjøre. 

«Spørgsmålet er, om man kan skele til, hvordan man bemander på apoteker i andre lande. Findes der eksempler på, at man andre steder benytter kortuddannede apoteksassistenter eller -teknikere til at løse opgaver på apoteket? Eksempler, som kunne inspirere til en dansk apoteksteknikeruddannelse og dermed en tredje sundhedsfaglig medarbejdergruppe foruden farmaceuter og farmakonomer på de danske apoteker?» skriver Apotekerforeningen på sine nettsider

De fleste land satser på farmasøyter

Kartleggingen viser at apotek i Europa bemannes primært av farmasøyter. Det gjelder blant annet Frankrike, England og Spania. Noen steder, som i Norge, Irland og Tyskland, suppleres farmasøytene av apotekteknikere eller apotekassistenter. Danmark er unik med sine farmakonomer som er en treårig reseptarliknende profesjonsutdanning organisert av den danske apotekforeningen.

Danskene vil ikke ha apotekteknikere

Danskene har sett på Norge og apotektekniker som en mulig inspirasjon til en teknikerutdannelse. De konkluderer dog med at det er en for lang utdannelse som gir for lavt nivå. 

— Kortlægningen af bemanding på apotekerne i landene omkring os giver ikke anledning til, at vi lader os inspirere til at gå videre med at etablere en kort teknikeruddannelse på lavere niveau, som kan aflaste farmaceuter og farmakonomer på de danske apoteker. Uddannelserne til apoteksteknikere og -assistenter i andre lande er relativt lange, og når de er færdige, og kommer ud på apotekerne, arbejder de typisk mindre selvstændigt og med færre beføjelser end en dansk farmakonom, sier Apotekerforeningens formann Jesper Gulev Larsen på farmaci.dk.

Han mener også det vil ta for lang tid å etablere en ny utdanning, mens de har behov for en quick fix

LES OGSÅ: Københavns Universitet tar ikke lenger inn norske reseptarer

Vil heller ha kursede assistenter

I stedet arbeider den danske foreningen med å utvikle den eksisterende farmakonomutdannelsen, så den blir en profesjonsbachelor. Det skal sikre økt utdannelseskapasitet. Om alt går etter planen, skal det øke kapasiteten allerede fra september 2025.

”Ved at få farmakonomuddannelsen integreret i det ordinære uddannelsessystem, kan vi fremtidssikre uddannelsen og ikke mindst skrue op for kapaciteten, så vi kan få uddannet de farmakonomer, der er behov for,” sier Gulev Larsen.

I tillegg jobber Apotkerforeningen med å påvirke lovgivningen så det åpnes for at ufaglært arbeidskraft kan gjøre en rekke oppgaver på apoteket og avlaste farmasøytene og farmakonomene.

LES OGSÅ: Forskning og innovasjon styrkes på farmasi ved UiO