Direktoratet for e-helse erkjenner at arbeidet ikke har vært godt nok organisert til å ivareta kompleksiteten på legemiddelområdet og spesielt pasientens legemiddelliste (PLL). Et av tiltakene for å løfte legemiddelfeltet er å opprette en egen avdeling. 

Direktoratet har fått mye kritikk etter at direktør Christine Bergland tidlig i mars antydet at pasientens legemiddelliste (PLL) ikke ville være på plass før 2030.

—  Dette kan de bare glemme. Det er helt uaktuelt å vente så lenge, sa helsepolitisk talsperson i Høyre, Sveinung Stensland til Dagens Medisin.

Les også: Pasientens legemiddelliste: — Det haster med å få på plass en løsning

Svakheter i alle evalueringsdimensjonene

I slutten av mars bestilte direktoratet en ekstern vurdering av legemiddelprogrammet, og rapporten fra konsulentene i Boston Consulting Group (BCG) var klar i august. Direktoratet har ikke offentliggjort hele rapporten bare BCGs notat fra rapporten og sin egen orientering til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), men heller ikke der er dommen nådig. 

«Programmet i sin nåværende form tilfredsstiller i liten grad suksesskriterier for å lykkes og har svakheter i alle evalueringsdimensjonene. Det synes ikke å foreligge noen troverdig plan for hvordan programmet skal oppnå målene og realisering av PLL innen planlagt tid. De identifiserte svakhetene, som ikke presenteres i dette oppsummerende dokumentet, er av en slik karakter at kontinuerlig forbedring over tid ikke alene vil bidra til endringer i tilstrekkelig hastighet for å lykkes med Legemiddelprogrammet.» står det i notatet fra BSG.

I en pressemelding fra direktoratet erkjenner Bergland at de ikke har hatt ønsket fremdrift og beklager usikkerheten de har skapt i sektoren. 

— Målet om å få på plass pasientens legemiddelliste så raskt som mulig, står fast, sier hun.

I en foreløpig tidsplan sendt til HOD anslås det at PLL kan innføres nasjonalt i 2023. 

Les også: E-helseforskerne finner mye feil, forblir likevel teknooptimister

Egen avdeling for legemidler

BCG trakk frem syv punkter de mener må prioriteres, og direktoratet har planlagt flere tiltak for å forbedre arbeidet med PLL. Blant annet skal utprøvingen i Helse Vest og Bergen starte i løpet av 2021. 

Nå etablerer direktoratet også en egen avdeling for legemiddelfeltet og har utlyst stillingen som leder med søknadsfrist 20. september. 

Ifølge kommunikasjonsdirektør Stine Camilla Bjerkestrand (bildet) er legemiddelfeltet et viktig satsingsområde for direktoratet, og de skal styrke sin myndighetsrolle ved å opprette en egen avdeling. 

— Vi har mange oppgaver på feltet, både i samarbeid med andre myndigheter og med aktørene i helse- og omsorgssektoren. Direktoratet har blant annet ansvar for legemiddelprogrammet som skal realisere pasientens legemiddelliste.  Det er behov for sterkere koordinering av ulike initiativ på feltet, både internt i direktoratet og med øvrige aktører i sektoren, sier hun i en e-post. 

Vil ha lege som leder

— I stillingsannonsen etterlyses «relevant høyere helsefaglig utdannelse fra høyskole eller universitet, minimum på mastergradsnivå, fortrinnsvis som lege» Hvorfor er lege nevnt spesielt og ikke farmasøyt?

— Direktoratet ønsker flere personer med helsefaglig bakgrunn i direktoratets ledelse. Vi søker en dyktig leder som vil ha strategisk, operasjonelt og personellmessig ansvar for utvikling av den nyopprettede avdelingen. Til denne stillingen søker vi først og fremst en erfaren leder med solid helsefaglig bakgrunn, fortrinnsvis lege, skriver Bjerkestrand.

Hun understreker at direktoratet allerede har mange ansatte med helsefaglig bakgrunn som farmasøyter i direktoratet. 

— De gir oss verdifull kunnskap om helse- og omsorgssektoren og behovene som helsepersonell og pasienter har.

Les også: Farmasøytkompetanse til e-helsesatsing

Blir jobb for flere farmasøyter

Bjerkestrand opplyser også at de vil ha behov for flere farmasøyter i den nyopprettede avdelingen, men hvor mange er foreløpig ikke klart. 

— Planene som vurderes for den nye avdelingen er at den skal bestå av både eksisterende og nye ansatte. Hvor mange det dreier seg om vil bli vurdert i samarbeid med den nye lederen. 

Les også: HOD vil etablere pasientens legemiddelliste