Helse- og omsorgsdepartementet opplyser på sine nettsider at de forlenger sykepleieres og farmasøyters midlertidige rett til å rekvirere vaksiner i henhold til vaksinasjonsprogram mot covid-19.

Forlengelsen innebærer en endring i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler m.m. §§ 7-1a og 7-2. Den ble vedtatt 29. juni 2023 og varer til 30. juni 2024. 

Sykepleiernes midlertidige rekvireringsrett for influensavaksiner i henhold til vaksinasjonsprogram forlenges til samme dato.

Det var mye diskusjon da farmasøyter fikk rekvireringsrett under pandemien. Les om det her:
Farmasøyter får rett til å rekvirere koronavaksine
Legene sier nei til apotekrekvirering av koronavaksine

Farmasøyters rett til rekvirering kom i siste liten 

Apotekforeningen er glad rekvireringgsretten ble videreført. 

 Selv om forslaget kommer i siste liten, er vi glade for at ordningen videreføres. Hvis ikke, hadde mange kommuner kommet i en vanskelig situasjon, og mange innbyggere hadde mistet tilbudet om covid-vaksinering i sommer, sier fagdirektør Hanne Andresen på Apotekforeningens nettsider

Hun opplyser norske apotek har satt 175 000 vaksinedoser mot covid-19, fordelt på over 80 kommuner og 200 apotek siden januar 2022. 

— Selv om vaksinasjonsaktiviteten er redusert betydelig, settes det fortsatt flere hundre vaksiner i apotekene hver dag. En rekke kommuner benytter apotek som vaksinasjonssted, og de ønsker også å gjøre dette i fremtiden. I flere kommuner er det planlagt at apotek er eneste vaksinasjonssted gjennom sommeren.

I høringssvaret til forskriftsendringen har Apotekforeningen også påpekt at det ikke bør settes en tidsbegrensing for rekvireringsretten.

Oppgjørsordningen for koronavaksiner forsvinner

Samtidig som rekvireringsretten videreføres, har helse- og omsorgsdepartementet besluttet å ikke å videreføre § 6d i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram etter 30. juni 2023. Bestemmelsen har regulert takst for vaksinasjon, fungert som en oppgjørsløsning for private virksomheter som bistår kommunene i vaksinasjonsarbeidet og vært grunnlag for avtaler mellom apotek og kommuner. 

— Disse avtalene er knyttet opp mot takstene og oppgjørsløsningen som nå er fjernet. Departementet stiller både apotek og kommune i en vanskelig situasjon over natta. Vi frykter at endringen vil ramme innbyggere som allerede har avtaler om å sette koronavaksine i apotek de neste ukene, sier Andresen på apotek.no.