TV2 melder at det skjedde en svikt i multidoseordinasjonen for en pasient i Vestfold og Telemark fylke sommeren 2021. 

— Da noen papirer skulle fakses fra et legekontor til et apotek, ble ett ark borte i prosessen. Arket inneholdt viktig informasjonen om hvor mye medisiner en pasient skulle ta til enhver tid. Svikten skulle få alvorlige følger for pasienten, viser dokumenter TV 2 har fått innsyn i, står det på tv2.no.

LES OGSÅ: Ny forskrift begrenser mulighet til å rekvirere med faks

Mye er fremdeles på faks

Det jobbes med å innføre elektronisk multidose, men ifølge avdelingsdirektør i Norsk helsenett, Hilde Lyngstad, er det bare 4000 av 70 000 pasienter som har elektronisk multidose. Restere er avhengig av post eller faks. 

—  Målet er at 80 prosent av fastlegene skal ha tilgang til eller tatt i bruk e-multidose innen utgangen av 2024, sier Lyngstad til TV2.

LES OGSÅ: La oss i fremtiden slippe å se telefaksen på legekontoret

Flaks at pasienten overlevde

Pasienten i Vestfold og Telemark ble feilmedisinert. De pårørende som oppdaget feilen, mener det bare var flaks at pasienten overlevde og klaget saken inn til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

I sitt svar skriver Statsforvalteren at årsaken til feilmedisineringen trolig skyldes at ett av arkene som skulle fakses falt ut av maskinen, enten ved forsendelse eller mottak.

Statsforvalteren sendte også et brev til Helsedirektoratet og Statens legemiddelverk, hvor de advarer mot at faks fortsatt er i bruk for multidose.

«Vi oversender informasjon om at faks fortsatt er i bruk, trolig mange steder, for multidose. Dette fordi vi ser at det kan gi økt risiko for svikt, og med det for pasientsikkerheten» skrev de ifølge TV2.

LES OGSÅ: Forskning viser at multidoser er vanskelig å bruke på en god måte​​​​​​​