I dag har farmasøyter i apotek rett til å rekvirere vaksiner mot sesonginfluensa, både i og utenfor vaksinasjonsprogram. I tillegg har farmasøyter i apotek, i kommunal virksomhet, i helseforetak og i private ideelle sykehus en midlertidig rett til å rekvirere vaksiner i koronavaksinasjonsprogrammet.

«For å sikre en betydelig vaksinasjonskapasitet fremover, foreslår Helse- og omsorgsdepartementet å gjøre ordningen med sykepleiernes og farmasøytenes midlertidige rekvireringsrett permanent.» skriver Helse- og omsorgsdepartementet i et høringsnotatet som ligger ute med frist til 3. mai.

LES OGSÅ: Farmasøyter får fortsette å rekvirere koronavaksine litt til

Stor sannsynlighet for at koronavaksinasjon blir årlig

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet antar det er stor sannsynlighet for at koronavaksinering av risikogrupper vil bli en årlig sesongbasert del av vaksinasjonsprogrammet. De mener også at farmasøyters og sykepleieres rekvireringsrett har vært viktig for at man har greid å vaksinere så mange på kort tid, samtidig som andre oppgaver som smittesporing, barnevaksinasjon, vanlige konsultasjoner hos fastleger er blitt løst.

LES OGSÅ: Lovisenberg Sykehusapotek er glad for å bidra i koronavaksineringen

Rekvirering i apotek er faglig forsvarlig

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har ikke fått noe inntrykk av at ordningen ikke er faglig forsvarlig og anbefaler at dagens midlertidige rekvireringsrett for sykepleiere og farmasøyter blir varig. 

For å sikre en betydelig vaksinasjonskapasitet fremover, foreslår derfor Helse- og omsorgsdepartementet å gjøre ordningen med sykepleiernes og farmasøytenes midlertidige rekvireringsrett permanent.

«Etter departementets vurdering kan vaksinasjon i apotek bidra til en økt tilgjengelighet og økt kapasitet for vaksinasjon.» skriver de i notatet.

Forskriften trer i kraft 1. juli 2024.

LES OGSÅ: Legene sier nei til apotekrekvirering av koronavaksine