Direktoratet for medisinske produkter (DMP) fastsetter hvilke legemidler som kan omsettes utenom apotek (LUA) og gjør årlig en vurdering. I forkant av årets gjennomgang har Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene), Den Norske Tannlegeforening (DNT) og Norsk Forening for Allmennmedisin (NFA) sendt et brev til direktoratet hvor de ber om at ibuprofen fjernes fra listen.

«Vår erfaring er at befolkningen ikke har et bevisst forhold til forskjellene på smertestillende medisiner som selges utenfor apotek. Paracet og Ibux blir av folk ofte sidestilt og få er klar over at både interaksjonsrisiko og forekomst av bivirkninger er betydelig høyere for ibuprofen enn for paracetamol», skriver president i Den norske tannlegeforening, Heming Olsen-Bergem, leder i Norsk forening for allmennmedisin, Marte Kvittum Tangen, og leder i Norges Farmaceutiske Forening, Birgitte Lloyd, i brevet.

De tre påpeker at flere NSAIDS sto tidligere på LUA-listen, men har blitt tatt av, og begrunnelsen som ble gitt for å fjerne disse også er argumenter for å fjerne ibuprofen.

Hva som selges i apotek og ikke har endret seg mye gjennom årene. Les om det her: Fra bensin i apotek til legemidler på bensinstasjon

Bekymret for økt bruk av smertestillende

Fagforeningene deler myndighetenes bekymring for økende forbruk av reseptfrie smertestillende medisiner, spesielt for barn og unge. Aldergrensen for kjøp av legemidler utenfor apotek er 18 år, men de vet mange kjøper smertestillende i butikk til hele husstanden. 

«Ibuprofen bør ikke være et tilgjengelig alternativ uten at det er gitt faglige råd med en vurdering av hvilket smertestillende som er det beste alternativ for den enkelte pasient.»

De trekker også frem at hodepine som følge av langvarig bruk av ibuprofen er et økende problem, særlig blant yngre. Tannlegeforeningen har gjennom egne studier sett hyppig bruk av ibuprofen blant ungdom.

«En god del av disse kommer til tannlege for hjelp for spenningshodepine, men årsaken kan skyldes overbruk av ibuprofen, og ikke muskulære spenninger, selv om det kanskje startet med det. Slik hodepine forsvinner ved seponering av ibuprofen. For å unngå slik overbruk er det viktig at Ibuprofen leveres ut med veiledning», skriver de i brevet og trekker samtidig frem en rekke andre medisinske bekymringer ved bruk at ibuprofen fremfor paracetamol.

LES OGSÅ: Naproksen forblir i apotek

DMP gjør vurdering før juni

I en kommentar til Dagens medisin sier seniorrådgiver Gunnar Fløan Rimul i DMP at de setter pris på innspillene.

– Det er viktig med en grundig gjennomgang før det eventuelt gjøres endringer i hvilke legemidler som kan selges utenom apotek, sier han i Dagens Medisin og forklarer at DMPs foreløpige vurdering vil være klar for høring i løpet av juni med en endelig beslutning i løpet av høsten.

I dag er følgende NSAID på LUA-listen:
Ibuprofen M01A E01 200 mg Tabletter/kapsler 20 tabletter/kapsler
Ibuprofen M01A E01 200 mg Pulver 20 doseposer
Ibuprofen M01A E01 20 mg/ml Mikstur 100 ml

LES OGSÅ: Selvmedisinering med reseptfrie legemidler – fokus på LUA-ordningen