Gjennom tjenesten Pharmacy First kan apotekfarmasøyter evaluere og skrive ut legemidler til pasienter for bihulebetennelse, sår hals, øreverk, infisert insektstikk, brennkopper, helvetesild og ukompliserte urinveisinfeksjoner hos kvinner (under 65 år).

Nylig var Høyre og Fremskrittspartiet på studietur til britiske farmasøyter. De besøkte apotek både i Skottland og i London, og ønsker ifølge NRK nå å innføre et lignende system i Norge.

— Vi må ta debatten og diskutere dette. Og se om dette er en god måte for legene å møte de utfordringene de har. Men også for pasientene, så de får rask og god hjelp, sier Bård Hoksrud fra Frp til NRK.

LES OGSÅ: Høyre, KrF, Frp og Venstre ønsker legemiddelgjennomgang i apotek

Også Høyres Tone Wilhelmsen Trøen mener ordningen vil være en stor fordel for hardt pressede leger.

— Legene i Norge har veldig mye å gjøre. Mange av dem er utmattet og utbrente. Det de har fått til her er en oppgaveflyt på de mindre alvorlige lidelsene, som kan være veldig positivt også for pasientene, sier hun på nrk.no.

LES OGSÅ: Engelske apotek får forskrive legemidler mot enkle sykdommer

Regjeringen er redd det kan uthule fastlegeordningen

Regjeringen på sin side er ikke helt overbevist. Statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt viser til at regjeringen har styrket fastlegeordningen med over 1 milliard kroner, og tatt hastegrep for å øke rekrutteringen og kapasiteten.

— Det er ikke aktuelt for denne regjeringen å uthule fastlegeordningen ved å flytte allmennlegeoppgaver ut fra fastlegekontorene og inn i apotekene, men det kan være relevant å se på hvordan den unike kompetansen farmasøyter og apotekteknikere besitter kan brukes inn i fremtidens flerfaglige allmennlegetjeneste som en integrert del av tjenesten, sier Bjørkholt til NRK.

Treg innføring i England

Det kan også virke som engelske pasienter heller ikke er overbevist over Pharmacy First foreløpig. 

Farmasøyt Dipak Patel bekrefter overfor NRK at det går sakte.

— Vi har hatt to pasienter denne måneden. Og to månedene før.