TV-aksjonen NRK 2022 går til Leger Uten Grensers arbeid for å gi livreddende helsehjelp og medisiner til mennesker som trenger det mest.

«Manglende folkehelse får store konsekvenser for både samfunn og enkeltmennesker. Barn får ikke vokse opp, familier mister sine kjære, unge får ikke utdanning og folk faller utenfor arbeidslivet. Uten tilgang til legehjelp, vaksiner eller medisiner mister millioner av mennesker livet hvert år. Ofte er dette mennesker i sårbare livssituasjoner.» skriver Leger uten grenser på blimed.no

Årets aksjon skal bidra til å forebygge epidemier og behandle kjente og ukjente sykdommer i fire land: Bangladesh, Den sentralafrikanske republikk, Den demokratiske republikken Kongo og Sierra Leone. 
«Vi skal gi vaksiner, tilgang på livreddende medisiner og legebehandling.» 

I tillegg skal deler av TV-aksjonsmidlene brukes til å utvikle medisiner mot glemte, dødelige sykdommer i samarbeid med forskningsorganisasjonen Drugs for Neglected Diseases Initative (DNDi).

I år går TV-aksjonen av stabelen 23. oktober.

LES OGSÅ: Mange arbeidsgivere er positive til å støtte humanitært arbeid

Glemte sykdommer

Elveblindhet, sovesyke, kala-azar, Chagas og mycetoma er sykdommer som rammer millioner av mennesker hvert år, og som fører til alvorlig sykdom, funksjonsnedsettelse og stigmatisering. Likevel forsker og utvikler nesten ingen medisiner mot disse sykdommene.
«Pasientene bor ofte avsidesliggende til og lever i fattigdom. Derfor kan ikke forskning på dette feltet være markedsstyrt.» skriver Leger uten grenser.

Drugs for Neglected Diseases Initative (DNDi) ble opprettet av Leger Uten Grenser og andre aktører i frustrasjon over dette i 2003. Siden da har de utviklet ni behandlinger mot dødelige sykdommer, og reddet millioner av liv. 
«Med dette har DNDi vist at ikke-kommersiell forskning på medisiner er mulig.»

Midlene fra TV-aksjonen skal gå til å:
•    forske på og utvikle ny behandling mot den dødelige og glemte sykdommen kala-azar
•    sørge for at flere pasienter får tilgang til nye livreddende medisiner mot sovesyke
•    fortsette å forske på og utvikle medisiner mot sykdommer som i all hovedsak rammer fattige og nedprioriterte pasientgrupper

LES OGSÅ: Meningsfullt og faglig stas å jobbe i flyktningleir

Bangladesh

I Bangladesh skal midlene fra TV-aksjonen gå til å:
•    gi flere pasienter behandling mot hepatitt C
•    sørge for kartlegging og testing av viruset
•    drive helseinformasjonsarbeid for å øke kunnskap og bryte ned stigma og skam

Sierra Leone

I Sierra Leone skal midlene fra TV-aksjonen gå til å:
•    behandle flere barn mot malaria og andre farlige infeksjonssykdommer
•    gi flere helsearbeidere opplæring
•    reise ut til avsidesliggende områder for å gi helsehjelp og drive forebyggende arbeid

Den demokratiske republikken Kongo

I Den Demokratiske Republikken Kongo skal midlene fra TV-aksjonen gå til å:
•    sørge for at flere blir vaksinert mot smittsomme sykdommer som meslinger
•    gi flere mennesker behandling under dødelige sykdomsutbrudd
•    sørge for økt kunnskap og forebygging av livsfarlige sykdommer

Den Sentralafrikanske Republikk

I Den Sentralafrikanske Republikk skal midlene fra TV-aksjonen gå til å: 
•    sørge for at flere hiv-pasienter blir testet og får livreddende medisiner
•    behandle hiv-pasienter som også utvikler tuberkulose
•    bidra til økt kunnskap og bryte ned stigma og skam knyttet til hiv-viruset

LES OGSÅ: Jubel for ebolavaksine