Stort sett alle de mange prosjektene til Leger uten grenser rundt i verden trenger en farmasøyt, men organisasjonens pool med farmasøyter er betydelig tynnere enn poolene med leger og sykepleiere, og de leter alltid etter farmasøyter

— Farmasøyter er kjempeviktig. Systemet virker ikke uten noen som har kontroll på legemidlene, sier feltarbeider og sykepleier Yngvil Breivik. 

Hun har vært på mange oppdrag i store deler av verden de siste ti årene, og i de siste årene har hun vært medisinsk ansvarlig på flere prosjekter.

LES OGSÅ: Emily Hauge er ny leder i Farmasøyter uten grenser

Farmasøyt fra Leger uten grenser i Mumbai tilpasser tuberkuloselegemidler til en seks år gammel jente.

Viktig å ha med seg farmasøyter

Leger uten grenser har farmasøyter på hovedkontorene i landene de opererer i, sykepleierne og legene ute i prosjektene har kunnskap om legemidler, og de har lokalt ansatte, men de sender ut farmasøyter på alle utenom de minste prosjektene. 

Breivik understreker hvor viktig det er å ha farmasøyter for å holde orden på legemidlene, for å bestille legemidler og for å følge opp de strenge rutinene og systemene som både lovverk, legemidlene i seg selv og Leger uten grenser krever. Ikke minst gir farmasøyter opplæring til de lokalt ansatte med varierende grad av farmasikompetanse og -utdanning som jobber på prosjektenes apotek. 

— Vi er litt lost hvis vi ikke har farmasøyter å sende ut, sier hun som aldri har opplevd at de har manglet farmasøyt på et prosjekt, men hun har opplevd at det har tatt tid fra en farmasøyt har avsluttet sin periode til neste har kommet. 

LES OGSÅ: Farmasøyter Uten Grenser gir 100 000,- til TV-aksjonen 2022

Leger uten grenser leter etter farmasøyter

Leger uten grensers norske avdeling har en stillingsutlysning ute etter farmasøyter til feltoppdrag, men de har så langt Outreach and Employer Branding Manager, Michelle Hallstrøm, vet, aldri hatt en norsk farmasøyt, og de har knapt hatt søknader. Til sammenlikning får de en jevn strøm av søknader fra sykepleiere og leger.

Hun tror det kan skyldes at farmasøyter tror organisasjonen bruker mest lokalt ansatt og at Leger uten grenser ikke trenger dem.

— Men det er det motsatte. Vi har et behov. Det er alltid viktig å ha noen IMS (international mobile staff), noe internasjonal bemanning, vi kan ta med som kan gjøre opplæring og til å innføre nye retningslinjer. 

Både hun og Breivik synes det er på høy tid at Norge stiller opp med farmasøyter i Leger uten grensers farmasøytpool. 

— Jeg tenker vi ønsker å ha noe å tilby fra et land som Norge som har så gode fagpersonell, og jeg tror også vi har mange farmasøyter som kunne hatt en veldig interessant praksis og erfaring ute i verden, spør Breivik.

— Bare vi får èn farmasøyt til å bli med oss, vil vi være takknemlig, sier Hallstrøm.

Hun understreker at oslokontoret arrangerer et informasjonsmøte for alle som er interessert å være med Leger uten grenser på feltoppdrag den 5. september og oppfordrer alle farmasøyter som er det minste nysgjerrig, til å komme. Les om informasjonsmøtet her. 

Apotek i Lashkar Gah, Helmand provinsen i Afghanistan.

Givende å lærerikt å jobbe i Leger uten grenser

Breivik, som er veteran etter ti år og ti prosjekter i blant annet Libya, Afghanistan, Sør-Sudan og Serbia, er ikke i tvil om at hun anbefaler å prøve seg som feltarbeider. 

— Det er veldig spennende, det er utrolig givende og lærerikt, og jeg tror det å jobbe internasjonalt gir veldig mye, sier hun. 

Hun føler hun er med på noe større og hjelper enda flere enn hun gjør som sykepleier i Norge, hvor det også er mange andre som kan ta over jobben hennes, og hun synes det er stas å jobbe andre steder og møte andre mennesker med annen bakgrunn fra hele verden. Dessuten er det en fin pause fra den vanlige jobben.

Farmasøyt Paula Costa Tavares holder orden på Leger uten grensers feltapotek i Sør-Sudan.

Ønsker farmasøyter med erfaring fra sykehus

Breivik forklarer at arbeidet for en farmasøyt i felt vil være ganske likt det å jobbe på et sykehus. Derfor etterlyser de først og fremst farmasøyter som har erfaring fra et sykehusmiljø. 

De første gangene personell er ute på oppdrag, så jobber de ofte i et prosjekt i seks måneder etter et forberedelseskurs. Da blir de hvis mulig sendt på et oppdrag som ikke skal overvelde dem for mye. Senere kan de også bli kalt ut på nødoppdrag som ofte er kortere. De kan også jobbe ved landkontorene over lengre tid.  

En farmasøyt i felten vil alltid ha et selvstendig ansvar, men jobber alltid sammen med andre og kan rådføre seg med dem, både annet helsepersonell ute i prosjektet og farmasøyter på hovedkontoret.

Her kan du lese om hvordan Leger uten grenser organiserer feltapotekene sine.

Leger uten grenser gir medisinsk hjelp til de tusenvis av flyktningene fra uroligheter i Sahel som bor i Kaya i Burkina Faso.

Farmasøyt leverer ut legemidler fra et av Leger uten grenser sine apotek i India.