Etter fire år går Ørjan Leiknes Apeland av som leder i Farmasøyter uten grenser (FUG), og Emily Hauge tar over. 

— Jeg er spent og gleder meg til å ta fatt på oppgaven, sier hun blidt når vi møter henne før hennes første styremøte som leder. 

LES OGSÅ: FUG holder Etiopia-prosjektet varmt

God på kvalitetssikring 

Hauge var ferdig utdannet farmasøyt i 2018, har jobbet på Norsk medisinsk syklotronsenter og er nå Quality Assurance Specialist og QP i Bayer AS. 

— Jeg håper jeg kan dra nytte av min bakgrunn som farmasøyt som jobber med kvalitetssikring og kvalitetssystemer til å etablere en god organisasjonsstruktur som vil lette arbeidet i styret, sier hun.

For ett år siden fant hun ut at hun ville bidra i FUG og har sittet siden da. Når spørsmålet om ny leder kom, måtte hun ha litt tenketid. Det som avgjorde at hun sa ja, er alle de andre flinke og engasjerte folkene i styret.

— Siden vi er så bra gjeng, så tenkte jeg at det sikkert bare blir veldig gøy, smiler hun. 

Tove Ytterbø inn i styret i FUG

FUG har også hatt noen utskiftninger i styret, og Hauge er godt fornøyd med de nye tilskuddene til styret i form av Tove Ytterbø og Tran Nguyen.

Ytterbø har lang karriere i organisasjoner og hjelpearbeid, blant annet som leder i Norges Farmaceutiske Forening og fylkesaksjonsleder for TV-aksjonen og Leger uten grenser i fjor og Redd barna i år.

— Så det er supert. Hun har masse erfaring. 

ENGASJERT STYRE:  Styret i FUG, her fysisk til stede Karina Ervik (fra venstre), Tran Nguyen og leder Emily Hauge, og digitalt tilstede på en skjerm som slet med sommersolen, Linda Azimi, Tove Ytterbø og Camilla Brox. Andreas Vik var ikke til stede.

Nguyen har bidratt mye i FUG som student og var blant annet med til flyktningeleiren Moria på Levsos i Hellas og jobbet med legemiddelhåndtering der. 

— Hun har vært med og bidratt veldig, så det er et kjempebra tilskudd til styret.

Under den nye lederens og det nye styrets første møte fordelte de oppgaver for å strukturere arbeidet mer. Ytterbø er prosjektansvarlig og Nguyen er økonomiansvarlig. 

I tillegg sitter Camilla Brox (prosjektansvarlig), Linda Azimi (prosjektansvarlig), Karina Ervik (arrangementsansvarlig) og studentrepresentant Andreas Vik i styret. 

Vanskelig å starte prosjekter under pandemien

Styret i FUG har møttes og jobbet jevnlig de siste årene, blant annet var de med å sende flere farmasøyter til Moria, men på grunn av pandemien har det vært vanskelig å starte nye prosjekter. 

 

Alle har mulighet til å sende søknad til FUG om slik støtte, så vil styret vurdere prosjektene fortløpende.

 

For øyeblikket er derfor FUG bare aktiv i prosjektet med masterutdanning av kreftsykepleiere tilknyttet Black Lion (Tikur Anbessa) Hospital i Addis Abeba, Etiopia sammen med Oslo universitetssykehus.

— Så vi trenger å starte opp nye ting, sier Hauge som legger til at de ser for seg noen mulige prosjekter hvor de kan bidra med farmasøytisk kompetanse. 

— For oss er det viktig at disse prosjektene er i tråd med FUGs visjon om at alle, uavhengig av økonomi og bosted, får de medisinene de har behov for, når de har behov for dem og at de er virksomme og sikre når de tas i bruk.

Mulig å søke FUG om støtte

Foreløpig er det ingen konkrete planer klare, men de har diskutert et samarbeid med andre større frivillige organisasjoner. 

Etter noen rolige år som følge av pandemien har foreningen et overskudd og har også tenkt å støtte noen mindre enkeltprosjekter. Blant annet ved å vurdere individuell prosjektstøtte.

— Alle har mulighet til å sende søknad til FUG om slik støtte, så vil styret vurdere prosjektene fortløpende, påpeker hun.

Videre håper Hauge de får til noen arrangementer i tillegg til sin faste deltakelse i Verdens farmasøytdag, og de vil jobbe med å styrke nettsidene og arbeidet på sosiale medier ytterligere. 

— Det kommer til å komme mye spennende i FUG fremover, og jeg håper folk følger med og melder seg inn, slår hun fast.

LES OGSÅ: Farmasøyter Uten Grenser gir 100 000,- til TV-aksjonen 2022