Etter lovende studier på 1990-tallet økte bruken av hormontilskudd i overgangsalderen, men ved tusenårsskiftet kom store studier som sådde tvil om tidligere teorier rundt effekten. De pekte heller på økende sykdomsrisiko ved bruk av hormontilskudd, i hvert fall over tid. 
Store endringer i kunnskap: Kunnskapen om hormonterapi i overgangsalderen har endret seg mye siden tusenårsskiftet, og RELIS og Ingrid Lunde Steen kjører nå en KUPP-kampanje på det. Dette medførte en kraftig nedgang i forbruket, kunne farmasøyt ved RELIS og avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs hospital og leder for KUPP, Ingrid Lunde Steen (bildet), opplyse da hun holdt foredrag om den nyeste KUPP-kampanjen under RELIS Midt-Norges seminar for farmasøyter i vinter. 

LES OGSÅ: RELIS trekker mange farmasøyter til populært seminar

Stor usikkerhet

I de siste ti årene har nye analyser og tolkninger av resultatene gitt et mer nyansert bilde som gjør det mulig å trekke ut hvilke grupper av kvinner som har nytte av hormonbehandlingen og hvilke som bør avstå. 
På grunn av de store endringene i kunnskapsgrunn­laget de siste 20–30 årene opplever RELIS at det er stor usikkerhet både blant helsepersonell og pasienter selv om nytte og risiko ved hormontilskudd i ­overgangsalderen. Gjennom den nye KUPP-kampanjen Riktigere bruk av menopausal hormonterapi (MHT) ønsker de å bidra til økt kunnskap om og riktigere bruk av slik behandling.

LES OGSÅ: Ikke noe galt i å bestikke barn til å ta medisin

Effektiv behandling

  • Hovedbudskapet i kampanjen består av fire punkter:  
  •  MHT er den mest effektive behandlingen av vasomotoriske symptomer (VMS), men nytten av behandling nå må balanseres mot fremtidig risiko for bivirkninger. 
  • Ved fravær av kontraindikasjoner er nytte/risiko-­forholdet fordelaktig ved MHT for de fleste kvinner, dersom behandling starter i tilslutning til menopause. 
  • Kvinner med tidlig menopause (før 45 år) skal tilbys MHT til forventet menopausealder forutsatt at det ikke foreligger kontraindikasjoner. 
  • Bruk lavest mulig effektive dose og kortest mulig behandlingstid. 

LES OGSÅ: Mange overvurderer legemiddelrisiko ved amming

Femte runde med KUPP

KUPP (Kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter) er et tilbud fra RELIS og de kliniske farmakologiske ­enhetene ved universitetssykehusene om faglig ­oppdatering for leger i allmennpraksis. 
Hormonterapi er den femte KUPP-kampanjen. ­Tidligere har de tatt for seg riktigere bruk av opioider ved langvarige ikke-maligne smerter, diabetes type 2 i allmennpraksis, riktigere bruk av antibiotika og ­riktigere bruk av NSAIDs.
Høsten 2021 startet RELIS den nye kampanjen, og i løpet av høsten hadde de ifølge Lunde Steen kurset 1000 leger i riktigere bruk av menopausal ­hormon­terapi (MHT). 

LES OGSÅ: Reduserte bruken av NSAIDs – vil gjøre det samme med opioider
LES OGSÅ: Legene og farmasøytene samarbeider om å KUPPe opioidepidemien

(Publisert i NFT nr. 5/2022 side 6.)