I månedsskiftet november-desember dro Arbeidslivsutvalget og deler av sentralstyret i Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene) til Genève i Sveits. Arbeidslivsutvalget består av representanter fra alle deler av foreningens arbeidsliv og skal være en arena for samordning av foreningens arbeidslivspolitikk og et bindeledd mellom sentralstyret og medlemmene.

LES OGSÅ: Ny organisering enstemmig vedtatt

I Genève diskuterte de tillitsvalgte flere overordnede temaer, fra kommunikasjon utad og hvordan bruke media til hvordan best få utbytte av tariffkonferansene og mer prosaiske tema som møteplan for våren. Arbeidslivsutvalget er et organ som ble opprettet i forbindelse med at ny organisering og nye vedtekter ble vedtatt av Representantskapet i 2019, men det kom ikke i gang for fullt på grunn av koronapandemien. Derfor handlet mye om å avgjøre hva utvalget faktisk skal gjøre og hvordan samarbeidet med sentralstyret skal foregå. Noe alle var skjønt enig om, er at det er behov for mer debatt og synliggjøring av profesjonen både i interne media som farmatid.no og nasjonale media. 

LES OGSÅ: Det er dejlig å være tillitsvalgt i Danmark

Verdensmester i å ratifisere konvensjoner

I tillegg til arbeidet med foreningens politikk, besøkte kursdeltakerne Verdens helseorganisasjon (WHO) og FN-byrået Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (International Labour Organization, ILO) for å lære om arbeidet i de to store internasjonale organisasjonene som har hovedkontor i Genève.

Arbeidsutvalget og sentralstyret  i Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene) dro til Genève i Sveits for å holde kurs og besøke Verdens helseorganisasjon (WHO) og Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO).

Første dag gikk turen til ILO og organisasjonens massive brutalistiske bygning, som mest ser ut som en stor murvegg, like utenfor sentrum. Der møtte den norske delegasjonen Sergeyus Glovackas som jobber i avdelingen for Europa og Sentral-Asia. Han fortalte om historien og arbeidet til organisasjonen. Victor Hugo Ricco (bildet) i avdelingen for arbeideres Arbeidsutvalget og sentralstyret  i Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene) dro til Genève i Sveits for å holde kurs og besøke Verdens helseorganisasjon (WHO) og Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO).aktiviteter tok over og påpekte at selv om Norge er verdensmester i å ratifisere ILO-konvensjoner, har vi ikke ratifisert alle. Blant annet har Norge foreløpig ikke ratifisert den nyeste konvensjonen, nummer 190 om vold og trakassering i arbeidslivet. Han minnet også om at ILO er avhengig av at de som er i arbeidslivet gir beskjed om hvordan situasjonen er i de forskjellige landene. I 2023 skal Norge for eksempel gi rapport om sitt arbeid med konvensjonen om hjemmearbeidere (konvensjon 189), og da er det viktig at norske organisasjoner og arbeidstakere kommer med innspill. 

Fondue, som seg hør og bør i Sveits 

Etter en lang dag med diskusjoner og lærerikt besøk på ILO rakk deltakerne en kjapp blund på øyet, en kort sightseeing langs Genfersjøen eller en julehandel før turen gikk til et urbant chalet med klassiske retter som raclette og fondue. Etter middag gikk alle godt fornøyd og luktende av stekeos tilbake til hotellet for å forberede seg på en ny hektisk dag. 

Arbeidet i Verdens helseorganisasjon

Dagen etter sto WHO for tur, og Herbert Schmidt (bildet) fra avdelingen for normer og standarder for legemidler åpnet dagen. Han gikk grundig gjennom WHOs arbeid med den Arbeidsutvalget og sentralstyret  i Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene) dro til Genève i Sveits for å holde kurs og besøke Verdens helseorganisasjon (WHO) og Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO).internasjonale farmakopeen. Presentasjonen fenget farmasøytene i delegasjonen, mens de detaljerte beskrivelsene av farmakopeens sammensetning og betydning fortalt i Schmidts særegne og rolige presentasjonsform, ga jurister og journalisten tidvis en liten kamp mot øyelokkene.

Suzanne Young, fra avdelingen for antimikrobiell resistens, kom med et litt saftigere tema, arbeidet mot antibiotikaresistens, og slo fast at WHO opplever problemet på samme måte som de fleste andre som kan noe om temaet: Det er en av de viktigste helserelaterte utfordringene vi har i de nærmeste tiårene, men det er uhyre vanskelig å samle myndigheter, industri og pasienter til en løsning.   

Arbeidsutvalget og sentralstyret  i Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene) dro til Genève i Sveits for å holde kurs og besøke Verdens helseorganisasjon (WHO) og Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO).

Arbeidsutvalget og sentralstyret  i Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene) dro til Genève i Sveits for å holde kurs og besøke Verdens helseorganisasjon (WHO) og Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO).Mest engasjerende var Martin Friede (bildet), koordinator for WHOs arbeid med vaksineforskning, som fortalte om innsatsen for å etablere en bærekraftig vaksineproduksjon i Afrika.

Les hans tanker om rettferdig vaksinefordeling og nasjonal prioduksjon her. 

Internasjonale organisasjoner etterspør farmasøyter 

Siste dag diskuterte deltakerne NOU-en om apotek, som skal være klar på nyåret, med leder i Farmaceutene, Urd Andestad. Hun sitter i NOU-utvalget og har vært hektisk opptatt med arbeidet, og deltok digitalt for å fortelle om arbeidet og få innspill. De fikk også besøk av helserådgiver for Norges faste delegasjon til FN og andre internasjonale delegasjoner i Genève, farmasøyt Eirik Bakka. Han fortalte om arbeidet han gjør og opplyste at det er mange muligheter for og stor etterspørsel etter farmasøyter i de store internasjonale organisasjonene som holder til i Genève, så det er bare å prøve seg.    

— Det er en hel drøss av andre organisasjoner hvor veldig mye av diskusjonene handler om legemidler, både i WHO, i Gavi, for så vidt også i Det globale fondet, og vi har organisasjoner som DNDi (Drugs for Neglected Diseases initiative) som jobber med produktutvikling for neglisjerte tropesykdommer, GARDP (Global Antibiotic Research & Development Partnership) som gjør det samme for antibiotika. I alle disse organisasjonene er farmasøytisk kompetanse nødvendig og etterspurt, sa han og opplyste at organisasjonene legger ut stillinger jevnlig og anbefalte å følge med på organisasjonenes nettsider. Samtidig påpekte han at de fleste som jobber i Genève har vært innom et av WHOs landkontor eller regionkontoret i København, så det kan være lurt å starte der. 

FARMASØYTER ER ETTERTRAKTET: Helserådgiver for Norges faste delegasjon til FN og andre internasjonale delegasjoner i Genève, farmasøyt Eirik Bakka, understreket at farmasøyter er ettertraktet i mange av de internasjonale organisasjonene.

(Publisert i NFT nr. 1/2023 side 8-9.)