Niels Christian Geelmuyden, ­forfatter, skribent og foredragsholderUnder det langvarige arbeidet med den ­kritikerroste faktaboken Pillebefinnende, lærte jeg at ulike former for manipulering utgjør et stort problem når det gjelder de forsøkene som ligger til grunn for nye legemidler. Allerede fjerde januar i 2021, før massevaksineringen var kommet i gang, kunne man lese i British ­Medical Journal at 3410 ubekreftet ­positive PCR-tester var lagt inn i forsøkene som sikret ­Pfizer-vaksinen ­markedsføringstillatelse (1). Ettersom forsøket omfattet 20 ­ganger flere ­ubekreftede enn bekreftede tilfeller av C19, ­konstaterte seniorredaktør Peter Doshi at vaksinens beskyttelse kunne være så lav som 19 prosent og neppe høyere enn 27. Ettersom kravet til en vaksine er at 50 prosent av de vaksinerte oppnår ­beskyttelse, var det lett å si seg enig i at dette kunne være en vesentlig innvending. Særlig sett i lys av samtlige medier ga inntrykk av at vaksinen ville beskytte 95 prosent mot å bli syke.

Hvis vaksinene hadde beskyttet så effektivt som legemiddelprodusentene, myndighetene og mediene i uskjønn forening fastslo ved ­inngangen til 2021, ville det aldri vært behov for en tredje booster-­injeksjon.

To måneder tidligere, før en eneste vaksinedose var satt, fant den samme Doshi grunn til å reise spørsmål ved den påfallende skjevfordelingen som forelå ­mellom bekreftede tilfeller av C19 i vaksine- og ­placebogruppen under forsøkene. For Pfizers del, hvis forsøk omfattet 44 000 frivillige, var det 8 bekreftede tilfeller i vaksinegruppen og 162 i placebogruppen. I forsøkene til Moderna var tallene 5 og 90 (2). Først i november 2021, da de fleste nordmenn var dobbeltvaksinert med Pfizer-vaksinen, kunne man lese i Dagbladet at sjokkerende dataforfalskning og dårlig pasientsikkerhet var blitt avdekket under utprøvingen av denne vaksinen (3). En vesentlig innvending var det også at man i forsøkene ikke undersøkte vaksinenes evne til å redde menneskeliv eller motvirke smitte. Overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet var før jul i 2020 forbilledlig åpen på det siste punktet (4). I ettertid må man konstatere at det var uheldig å satse på vaksiner som i liten grad motvirker smitte og smittespredning. Sommeren 2021 konstaterte da også det amerikanske kontrollorganet Centers for ­Disease Control and Prevention at full­vaksinerte smitter vel så mye eller mer enn uvaksinerte (5). ­Trolig er det også her man finner årsaken til at den forjettede flokkimmuniteten aldri inntraff da 70 prosent av den norske befolkning var vaksinert, slik Espen Rostrup Nakstad og Bjørn Guldvog ga uttrykk for i juni (6). I august fastslo den verdenskjente immunologen Charles Chiu på basis av en større studie at ­f­ullvaksinerte bidrar vesentlig mer, nesten ­dobbelt så mye, til nye og muligens ­vaksineresistente ­mutasjoner enn tilfellet er blant de uvaksinerte (7).

Hvis vaksinene hadde beskyttet så effektivt som legemiddelprodusentene, myndighetene og mediene i uskjønn forening fastslo ved inngangen til 2021, ville det aldri vært behov for en tredje booster-­injeksjon. Som en av verdens mest fullvaksinerte befolkninger, ville vi heller ikke opplevd den ene smitterekorden etter den andre fra og med ­desember 2021. Det skulle da også vise seg i flere studier at effekten av ­vaksinene var lavere enn forventet og avtok hurtigere enn man hadde håpet. En av ­studiene viste at bare 17 prosent av de Pfizer-­vaksinerte, det vil si majoriteten av vaksinerte i Norge og andre vestlige land, hadde beskyttelse tre måneder etter siste injisering (8).

Ved oppstarten av massevaksineringen i 2021 la jeg som nyretransplantert merke til at ingen av forsøkene omfattet personer av min kategori, som daglig bruker immundempende legemidler for å motvirke avstøtning av transplantatet. Jeg la også merke til at ingen av forsøkspersonene var over 80 år. Det skulle derfor sjokkere meg at de fleste rapporterte ­dødsfallene fant sted i nettopp denne gruppen. Man vaksinerte altså i stor skala en gruppe som ­vaksinene aldri var blitt utprøvet på. Det ­minnet i mine øyne om medisinske eksperimenter på levende mennesker. I midten av januar 2022 er det ­rapportert om 248 dødsfall og 4766 alvorlige ­bivirkninger i Norge. Da er vel å merke bare rundt halvparten av de 51 985 mottatte bivirkningsmeldingene behandlet (9).

Det mest urovekkende er at man mest sannsynlig står overfor toppen av et isfjell. Ved bruk av legemidler som sådan har det lenge vært enighet om at mellom 90 og 99 prosent av alvorlige bivirkninger og dødsfall aldri blir rapportert (10). Hvis det samme mønsteret har gyldighet for vaksinering, vil vi være i den ulykkelige situasjon at vaksinene kan ha ­forårsaket flere dødsfall i løpet av et år enn de rapporterte ­dødsfallene ­forbundet med C19 siden mars 2020.

De nevnte forholdene gjorde meg en anelse skeptisk før mitt tilbud om vaksinering forelå i april. I utgangspunktet visste man med sikkerhet at dette viruset ikke var noen spanskesyke, men hadde en dødelighet på 0,12 prosent og dermed ikke var vesentlig mer livstruende enn sesonginfluensa (11). Man visste også at personer over 80 år og ­personer med overvekt/fedme eller diabetes var særlig utsatt for å bli alvorlig syke. Selv om jeg ikke tilhører disse gruppene, var alle mine leger entydige i sin ­anbefaling av fullvaksinering. Allerede i mars forelå imidlertid en studie som viste at transplanterte utvikler få eller ingen antistoffer etter fullvaksinering. Det ble utslagsgivende for min del (12).

Professor og infeksjons­overlege Björn Olsen ved ­Akademiska ­sjukhuset i Uppsala fant allerede våren 2020 grunn til å informere om at det ikke ville oppstått noen ­pandemier om alle hadde vært ­vegetarianere.

Den massive majoriteten av vaksinerte har igjen og på ny, med støtte fra myndigheter og medier, ­fremhevet at man står overfor en dugnad. Det lyder overbevisende i et land hvor ideen om dugnad ­ligger dypt forankret i folkesjelen. Allerede tidlig under ­pandemien påpekte ledende forskere innen FN og det europeiske mattrygghetsorganet EFSA at de fleste pandemier i nyere historie har sin opprinnelse i ­hvordan dyr blir utsatt for organisert mishandling innenfor industriell kjøttproduksjon (13). Over 98 ­prosent av alt kjøtt som konsumeres, blir dessverre produsert på en slik måte (14). Derfor fant professor og infeksjonsoverlege Björn Olsen ved Akademiska sjukhuset i Uppsala allerede våren 2020 grunn til å informere om at det ikke ville oppstått noen ­pandemier om alle hadde vært ­vegetarianere (15).

Hvis det er en direkte sammenheng mellom ­menneskers kjøttkonsum og risikoen for verdens­omspennende pandemier, slik WHO, FN og et stort antall forskere gjennom to år har påpekt (16), ville det i min verden vært en vesentlig mer verdifull ­dugnad om mennesker sluttet å spise kjøtt eller i det ­minste forbød industriell kjøttproduksjon. En generell ­skyggeside ved medisinbruk og vaksinering er at man gjennom ­symptomlindring muliggjør en sykdoms­fremkallende livsstil. Ettersom jeg ikke har spist noen form for kjøtt på 11 år, la jeg merke til en bredt anlagt studie som i sommer fastslo at plantespisere synes å ha 73 prosent lavere sannsynlighet for å pådra seg alvorlig covid-­sykdom enn andre mennesker (17). Under hele pandemien har man visst at personer som blir alvorlig syke og dør av covid-19 ser ut til å ha svært lave nivåer av vitaminene D og K, samt av sink. I mangel av vaksiner som kunne gitt meg beskyttelse, har jeg gjennom to år daglig valgt matvarer med høyt innhold av nettopp disse tre næringsstoffene og i ­tillegg inntatt anbefalte tilskuddsmengder.

Jeg vet selvfølgelig ikke om dette ville hjulpet dersom jeg skulle bli smittet. Til gjengjeld vet jeg at det europeiske legemiddelverket EMA og amerikanske FDA i mai 2021 ga klarsignal for bruk av det ­monoklonale antistoffet sotrovimab. Allerede i sommer ble det vist at dette legemidlet motvirker 100 prosent av alle dødsfall og 99 prosent av alle ­sykehusinnleggelser blant covid-smittede (18). Hvis norske ­myndigheter hadde tatt den foreliggende dokumentasjonen ­alvorlig og sikret seg store partier av sotrovimab i løpet av sommeren, slik EU gjorde ved bestille opptil
220 000 doser i juli (19), er det grunn til å tro at mange hundre dødsfall og enda flere ­sykehusinnleggelser i Norge kunne blitt forhindret gjennom seks måneder. Spesielt oppløftende er det at sotrovimab i studier har vist seg å være forbundet med færre bivirkninger enn placebo. Man behøver ikke å være farmasøyt for å innse at det må regnes som en sjeldenhet (20). I tillegg er sotrovimab det eneste av de monoklonale antistoffene som har vist seg å nedkjempe alle de 37 mutasjonene i omikronvariantens piggprotein (21). Her finner man også årsaken til at produsenten har hatt ­problemer med å levere de 1,7 millioner bestilte dosene tidsnok. Legemiddelverket i Norge ga ­dessverre først klarsignal for legemidlet like før jul, og myndighetene har foreløpig valgt å bestille svært få doser. Hvis jeg, som pussig nok fortsatt ikke har hatt behov for å ­gjennomføre en eneste covid-test, skulle bli smittet i 2022, håper jeg likefullt at det finnes en dose til meg.

Det vil i så fall samsvare med mitt grunnsyn om at det er vesentlig klokere å gi syke mennesker effektive legemidler enn å utsette det store flertallet av friske personer for legemidler og vaksiner som det muligens er forbundet flere ulemper enn fordeler med.

Les svar fra vaksineforsker Even fossum: Hvorfor organtransplanterte personer bør takke ja til vaksinering

Les også: Faglig kommentar: Vaksiner gir håp

Kilder

1. Doshi P. Pfizer and Moderna’s «95% effective» vaccines – we need more details and raw data. BMJ 4. januar 2021. https://blogs.bmj.com/bmj/2021/01/04/peter-doshi-pfizer-and-modernas-95-effective-vaccines-we-need-more-details-and-the-raw-data/.

2. Doshi P. Pfizer and Moderna’s «95% effective» vaccines – let’s be catious and first see the full data. BMJ 26. november 2020. https://blogs.bmj.com/bmj/2020/11/26/peter-doshi-pfizer-and-modernas-95-effective-vaccines-lets-be-cautious-and-first-see-the-full-data/.

3 Hansen A. Avslører rystende Pfizer-skandale. Dagbladet 7. november 2021. www.dagbladet.no/nyheter/avslorer-rystende-pfizer-skandale/74549966.

4. NTB. FHI: Opptil 40 prosent er avventende til vaksinen. Aftenposten 2. desember 2020. www.aftenposten.no/norge/i/1BvPWG/fhi-opptil-40-prosent-er-avventende-til-vaksinen.

5. Wamsley L. Vaccinated People With Breakthrough Infections Can Spread The Delta Variant, CDC Says. NPR 30. juli 2021. www.npr.org/sections/coronavirus-live-updates/2021/07/30/1022867219/cdc-study-provincetown-delta-vaccinated-­breakthrough-mask-guidance.

6. Bu F, Henriksen R. Nakstad: – Mot slutten av sommeren har vi reell flokkimmunitet. TV 2 3. juni 2021. www.tv2.no/a/14039202/.

7. Krieger LM. New UCSF study: Vaccine-resistant viruses are driving «breakthrough» COVID infections. The Mercury News 27. august 2021. www.mercurynews.com/2021/08/27/new-ucsf-study-vaccine-resistant-viruses-are-driving-breakthrough-covid-infections.

8. Ny studie: Corona-immunitet kan forsvinne. Oslo universitets-sykehus 16. juli 2020. https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-laboratoriemedisin/avdeling-for-farmakologi/ny-studie-corona-immunitet-kan-forsvinne.

9. Meldte mistenkte bivirkninger av koronavaksiner pr. 18.01.2022. Statens legemiddelverk, 2022. https://legemiddelverket.no/Documents/Bivirkninger%20og%20sikkerhet/Rapporter%20og%20oversikter/Koronavaksiner/20220120%20Rapport%20bivirkningsmeldinger%20etter%20koronavaksine.pdf.

10. Bergman J, Schjøtt J. Folk dør av hemmelige bivirkninger. Bergens Tidende 8. mars 2015. www.bt.no/nyheter/lokalt/i/V49o1/folk-doer-av-hemmelige-bivirkninger.

11. Johansen PA. Hva er risikoen for å dø hvis du blir smittet i Norge? Nå har FHI gjort nye anslag. Aftenposten 1. desember 2020. www.aftenposten.no/norge/i/dl76KB/hva-er-risikoen-for-aa-doe-hvis-du-blir-smittet-i-norge-naa-har-fhi-gjor.

12. McCullough M. COVID-19 vaccines don’t protect most organ-transplant patients, study finds. The Philadelphia ­Inquirer 17. mars 2021. www.inquirer.com/health/coronavirus/covid-19-vaccination-may-be-ineffective-for-immunosupressed-patients-20210317.html.

13. Dalton J. Coronavirus: Industrial animal farming has caused most new infectious ­diseases and risks more pandemics, experts warn. The Independent 9. mai 2020. www.independent.co.uk/climate-change/news/coronavirus-meat-animal-farming-pandemic-­disease-­wet-markets-a9505626.html.

14. Smith K. 99% of All Animal Products in the U.S. Come From Factory Farms. Livekindly. www.livekindly.co/99-animal-products-factory-farms/.

15. Fernstedt N. Professorn: Inga pandemier om alla hade varit vegetarianer. Afton­bladet 20. mars 2020. www.aftonbladet.se/nyheter/a/P9A1db/professorn-inga-pandemier­-om-alla-hade-varit-vegetarianer.

16. Kimmel D. Why industrial farm animals could be the source of the next pandemic. CTV News 29. oktober 2021. www.ctvnews.ca/w5/why-industrial-farm-animals-could-be-the-source-of-the-next-pandemic-1.5644193.

17. Kim H, Rebholz CM, Hedge S et al. Plant-based diets, pescatarian diets and COVID-19 severity: a population-based case-control study in six countries. BJM Nutr Prev Health 2021; 4: 257–66. Tilgjengelig fra: https://nutrition.bmj.com/content/early/2021/05/18/bmjnph-2021-000272.

18. Coronavirus: UAE finds sotrovimab drug is 100 per cent successful at preventing deaths. The National 17. juli 2021. www.thenationalnews.com/uae/2021/07/17/coronavirus-uae-finds-sotrovimab-drug-is-100-per-cent-successful-in-preventing-deaths/.

19. EU signs deal with GSK for supply of potential COVID drug. Reuters 28. juli 2021. www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/eu-signs-deal-with-gsk-supply-potential-covid-drug-2021-07-28/.

20. Gupta A, Gonzalez-Rojas Y, Juarez E et al. Early Treatment for Covid-19 with SARS-CoV-2 Neutralizing Antibody ­Sotrovimab. N Engl  J Med 2021; 385: 1941–50. Tilgjengelig fra: www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2107934.

21. Llorente E. Just one monoclonal antibody drug works against omicron. It’s in short supply at N.J. hospitals. NJ.com 6. januar 2022. www.nj.com/coronavirus/2022/01/just-one-monoclonal-antibody-drug-works-against-omicron-its-in-short-supply-at-nj-hospitals.html.

(Publisert i NFT nr. 2/2022 side 33-35)