Under koronapandemien ble aldri legemiddelmangelen så ille som mange fryktet, men i 2022 ser det ut som situasjonen har forverret seg. Den europeiske apotekforeningens (PGEU) årlige undersøkelse om legemiddelmangel viser at llegemiddelmangelen har økt de siste tolv månedene og at alle land og alle grupper legemidler er hardt rammet. 

Ifølge undersøkelsen bruker hvert apotek i Europa i gjennomsnitt nesten syv timer i uken på å håndtere legemiddelmangler og finne løsninger for pasienter.

— Farmasøyter i apotek bruker ekstra innsats for å sikre kontinuitet i behandlingen og minimerer den negative påvirkningen av mangel på pasientenes helse, men situasjonen blir mer og mer komplisert, sier PGEU-president Koen Straetmans i en pressemelding

Han viser til at bare i de siste ukene har økningen i luftveisinfeksjoner de siste ukene ført til økt etterspørsel etter antibiotika som amoksicillin, særlig i barnestyrker. 

LES OGSÅ: Koronakrisen kan skape langvarig legemiddelmangel

Krever ambisiøse tiltak mot legemiddelmangel

Nå etterlyser Straetmans og PGEU modige og ambisiøse tiltak for å møte problemet. 

— Det er nødvendig å gi farmasøyter større fleksiblitet for å finne alternative løsninger når en medisin mangler, slik at de bedre kan håndtere pasientomsorgen og utnytte sine evner, kunnskap og erfaring fullt ut, sier Straetmans.

PGEU mener også det er viktig å forbedre rapportering, overvåking og kommunikasjon om legemiddelmange, i tillegg til å gi mer ressurser til European Medicines Agency (EMA) for å etablere tiltak. 

LES OGSÅ: Legemiddelforsyningene er mindre sårbare enn mange tror​​​​​​​

Behov for mer rettferdig fordeling av legemidler i EU

Organisasjonen ber også om at det etableres rettferdige redistribusjonsmekanismer for legemidler som er tilgjengelig på det europeiske markedet slik at de kommer til pasientene som trenger dem mest uansett hvilket EU-land de bor i.

— Det er også viktig å sikre effektiv etterlevelse av EU- og nasjonale lover knyttet til leverandørenes samfunnsforpliktelser.

LES OGSÅ: Nytt beredskapslager er som et skylager for legemidler​​​​​​​

Stadig mer gloabilsert legemiddelproduksjon

Årsakene til problemet er mange og komplekse. Ifølge PGEU handler det blant annet om en stadig mer globalisert legemiddelproduksjon, prisstrategier og annen markedsdynamikk, samt den pågående råvarekrisen som påvirker blant annet emballasjemateriale som aluminium til blisterpakninger, eller papp, som er avgjørende for distribusjon, skriver PGEU.