Under Verdens farmasøytdag i 2021 ble prisen Årets farmasøyt utdelt til alle landets apotekfarmasøyter. Som et håndfast bevis på kåringen har Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene) i samarbeid med Farmasimuseet plantet to apotekerroser prominent plassert ved inngangen til museets lille, men frodige urtehage. 

— De som er her vet allerede det, men disse skal markere hvor viktige apotekfarmasøytene er i helsetjenesten vår, hvor viktige det er å være tilgjengelige og nære folk, kunne gi råd, og ikke minst bidra til riktig legemiddelbruk, sa leder i Farmaceutene, Urd Andestad, og skålte for alle apotekfarmasøyter i Norge da en liten gruppe farmasøyter og folk fra bransjen samlet seg i urtehagen tirsdag 10. mai for å markere plantingen av rosene og feire apotekfarmasøytene.

På den eneste maidagen med regn var det god stemning i hagen, og alle var enige om at det var bra vær for roser.

Les også: Alle apotekfarmasøyter hedres som Årets farmasøyt 2021

Hyllet apotekfarmasøytene: Fag- og kvalitetsdirektør i Apotek 1, Ellen Karine Ous (fra venstre), leder i Farmaceutene, Urd Andestad, administrerende direktør Boots, Anders Larsson og administrerende direktør i Apotekforeningen, Per T. Lund var blant de som dukket opp på museet for å feire landets apotekfarmasøyter.

Apotekfarmasøytene tok ansvar

Apotekfarmasøytene rundt i landet fikk muligheten til å vise hva de er gode for da Norge stengte i mars 2020. 

— Da kunne farmasøytene valgt å si: «Hvorfor må vi holde åpent? Hvorfor må vi eksponere oss for smitte?» Men apotekfarmasøytene gjorde ikke det. De trådde til og tok ansvar, sa Andestad.

— På bakgrunn av det valgte Farmaceutene å gi prisen til alle landets apotekfarmasøyter for den innsatsen de har gjort for å befeste farmasøytenes posisjon i samfunnet og vise at vi er der for folk når de trenger oss.

Les også: Apotekfarmasøytene er glade for å bli hyllet

Beæret over å ha rosene i sin hage

Andestad takket styret i Farmasihistorisk museum og spesielt Berit Smedstad Paulsen for god hjelp med å plante rosene som ble kyndig beplantet av museumsgartner Stein Sunde og gartnere fra Kongsgården. 

Styreleder i Farmasimuseet, Inger Lise Eriksen, på sin side gratulerte apotekfarmasøytene og takket for at de fikk være med å markere viktigheten av farmasøyter.

— Vi er beæret over at dere har valgt vår hage, smilte hun. 

Les også: Topper et flott farmasimuseum med vaksineutstilling