Legemiddelverket hadde et skuffende tilsyn av norske nettapotek i 2020 og 2021 hvor de konkluderte med at etterlevelsen av regelverket er lav hos nettapotekene. 

Farmasiet var et av apotekene som fikk pålegg om retting og varsel om tvangsmulkt. Legemiddelverket mener blant annet at Farmasiet bryter loven når legemidlene blir levert til en ulåst postkasse, fordi kunden ikke viser frem legitimasjon eller at Farmasiet på en annen sikker måte kan sikre rett mottaker.

Farmasiet fortsatte å sende legemidler i posten og klaget til Apotekklagenemda uten å bli hørt. Nå legger om praksisen, men stevner samtidig Apotekklagenemnda for feil lovtolkning.

— Vi synes det er fascinerende at man kan sende pass og bankkort i posten til folk, men ikke fluortabletter, sier administrerende direktør i Farmasiet, Elisabeth Haug, til TV 2.

LES OGSÅ: Nedslående resultat fra tilsyn av nettapotek

Nasjonalt klageorgan for helsesaker, som svarer for nemnda, opplyser til TV 2 at de ikke kommenterer saker som skal behandles i retten.

Tidspunkt for en eventuell rettssak mellom Farmasiet og nemnda er ikke kjent.