Medisinstart for hjerte- og karsykdom har blitt gjennomført i norske apotek siden 2018 og regnes som en suksess. I 2022 ble Medisinstart for diabetes 2 startet i et utvalg apotek på tvers av kjedene som et pilotprosjekt. På Apotek 1 Råde har de stort engasjement for å tilby farmasøytiske tjenester. De var tidlig i gang med Medisinstart og gjennomfører mange flere samtaler enn andre apotek i regionen, de har LAR, og de setter mange vaksiner. De var raske til å melde seg på den nye piloten.

— Da vi endelig fikk satt i gang med Medisinstart, så vi hvor mye mening det ga i hverdagen og at vi fikk praktisert faget på en god og ordentlig måte. Vi gjør en så viktig del av det samfunnsansvaret vi har, og det har gitt oss en ny vei til å fronte hva vi egentlig er i apoteket, sier farmasøyt ved Apotek 1 Råde og hovedtillitsvalgt i Farmaceutene, Malin Josefsen.

— Det er viktig for veien fremover for apotekvesenet, føyer bestyrer Sissel Næristorp Sørli til.

— Skal du engasjere farmasøyter til å ville jobbe i apotek og ikke legemiddelindustrien eller andre ting, så må du ha noe annet enn å selge ansiktskrem. Det engasjerer ikke sånn. Det er ikke det vi har gått mange år og studert farmasi for. Vi trenger å bruke faget og kjenne at vi gjør en forskjell, mener hun og legger til at kjeden også er svært engasjert i at apotekene skal tilby Medisinstart og legger til rette for det gjennom blant annet treningsdager og webinarer.

LES OGSÅ: Apotekene utfører mye klinisk farmasi

Kunder gjør mye rart med legemidler

At apotekene gjør en forskjell med Medisinstart, er Sørli og Josefsen heller ikke det minste i tvil om. De opplever til stadighet kunder som bruker legemidler feil, ikke minst diabeteslegemidler. Alt fra å ta dobbel dose av medisinen de glemte dagen før, til å ikke gjøre blodsukkermålingene riktig.

— Det er utømmelig hva folk gjør. Og så er det veldig mange som på en måte selvmedisinerer eller selvendrer fordi de snakka med tanta til fetteren til onkelen til naboen til venninna som sa at dette var skummelt, sier Næristorp Sørli.

 
Da vi endelig fikk satt i gang med Medisinstart, så vi hvor mye mening det ga i hverdagen og at vi fikk praktisert faget på en god og ordentlig måte.

Malin Josefsen

Når det gjelder diabetes, har de blant annet lagt merke til at mange ikke er klar over at en av diabetespennene har to lag med plastikkhetter.

— Den innenfor synes ikke så veldig godt, og det er da folk som har stukket den i magen og trykket på knappen og tror de har satt legemidlet, men så har de ikke tatt av plasthetten på nålen.

Noe av grunnen er at diabetespasienter får lite informasjon om hvordan bruke legemidlene riktig.

— Det er ganske trist å si, men vi opplever jo at mange av de som kommer hit og henter det for første gang, de har nesten ikke snakket med fastlegen sin engang, sier Josefsen.

LES OGSÅ: Nordmenn ønsker flere tjenester i apotek

Kundene ønsker medisinstartsamtaler

Når kundene da kommer til apoteket og får tilbud om opplæring, tar de imot med glede.

— De er bare så glade: «Jeg har aldri opplevd apotek som følger opp så bra, og det har jeg sagt til alle venninnene mine», smiler Josefsen som bemerker at Råde er et lite sted og at kundene snakker sammen. Det er flere og flere som ønsker medisinstartsamtale.

Viktig at Medisinstart er to samtaler

Medisinstart for diabetes 2 følger samme lest som for hjerte- og kar.

De har samme type faktaark og oppslagsverk, og de gjennomfører to samtaler på 15 minutter. Noe de to er klare på at er i knappeste laget. I hvert fall fordi kundene ofte har mange flere spørsmål, og det kan være vanskelig å avslutte samtalen.

— Du må styre litt, men det er så viktig for dem å få sagt det, at det er sjelden jeg avbryter. Det er viktig for oss at vi gir dem trygghet. Jeg tar den tiden, så får vi håpe at vi får større gehør for at det er viktig å bruke mer tid på det, sier Sørli som understreker viktigheten av at det skal være to samtaler, fordi det ofte dukker opp nye spørsmål og problemer mellom samtalene.

— Medisinstart er ikke én samtale. Det er to. Den samtale 2 er så viktig, påpeker hun.

Hvis det ikke er et åpenbart behov for å vise teknikker, så tar de samtalen på telefon og mener det fungerer fint.

LES OGSÅ: Sveinung Stensland: Farmasøyter må få betalt for å bruke kunnskapen sin

Riktig legemiddelbruk – færre feil og innleggelser

Apoteket i Råde har hatt mange medisinstartsamtaler siden de startet. I oktober 2022 hadde de til sammen 33 samtaler, hvor sju var diabetes. I tillegg til at det er flere som bruker hjerte- og karmedisiner og at diabetestilbudet er relativt nytt, varsler også datasystemene om kunder som starter på hjerte- og karlegemidler, så de er lettere å oppdage. De tror antallet samtaler om diabetes vil øke.

Piloten var planlagt ut 2022, men har fått midler fra Stiftelsen til fremme av norsk apotekfarmasi til å forlenge prosjektet. De to farmasøytene håper den blir permanent.

— Det har absolutt noe for seg det med Medisinstart, og vi får jo bare håper at de ser at vi må få inn enda flere legemiddelgrupper på det, poengterer Josefsen.

— Jo mer vi kan få brukt de medisinstartsamtalene til å hjelpe pasienter med riktig legemiddelbruk, så vil det bli mindre legemiddelfeil og mindre risiko for innleggelser.

Apotekansatte er engasjert i Medisinstart

Fagrådgiver Rebekka Gitlestad i Apotek 1 tilføyer per e-post at kjeden jobber dedikert med helsetjenester som Medisinstart og opplyser at siden februar 2022 har Apotek 1 gjennomført 16 500 medisinstartsamtaler. Hun skryter av engasjerte ansatte ute i apotekene.

— Vi ser stor effekt når hele organisasjonen drar i samme retning. Apoteklederne er enormt flinke til å fokusere på helsetjenester, og tilbakemeldinger fra apotekene er at tjenesten bidrar til en meningsfull hverdag, hvor de får vist frem kunnskapen sin og bryr seg om kundene, sier hun.

Ifølge Gitlestad har Apotek 1 fått mange gode tilbakemeldinger på piloten med Medisinstart for diabetes 2. Hun har tro på at det blir et fast tilbud og at Medisinstart kan utvides ytterligere.

— Vi ser for oss at Medisinstart og medisinsamtaler kan tas i bruk på enda flere terapiområder, for eksempel migrene. Vi vet at mange bruker legemidlene feil, og når apoteket kan bidra til riktig bruk, er det flere som vil få en bedre helsehverdag. Dette er med på å avlaste resten av helsevesenet, og ikke minst en overbelastet fastlegeordning.

(Publisert i NFT nr. 1/2023 side 8-9.)