Dagens fastlegeordning er basert på enkeltstående praksiser, der hver fastlege har sin egen avtale med kommunen, selv om de ofte organiserer seg i grupper. Dette innebærer stor administrativ ikke-medisinsk aktivitet for legene. Ekspertutvalget for gjennomgang av allmennlegetjenesten har foreslått å åpne for fastlegeselskaper for å stimulere til større faglige fellesskap og mer kapasitet til ledelse. 

Det har fått variert mottakelse. 

— Det er ganske sikkert mulig å organisere dette bedre, men når ekspertutvalget introduserer fastlegeselskap som et alternativ, blir jeg urolig. Da løsner jeg så og si sikringen på min revolver, sa Magne Nylenna, professor emeritus i samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo, under Fastlegekonferansen 2023 til applaus fra den eller stille salen. 

At leger ikke stoler helt på apotekene kom også tydelig frem i forbindelse med Kaveh Rashidis kronikkHumbug i apotek vekker mange følelser

— Apotek er ikke eksempel til etterfølgelse

Nylenna viste til at det var det individuelle ansvaret som var viktig da ordningen ble innført og advarte mot den store kreativitet til selskapsordninger i næringslivet i dag. 

At utvalget viser til advokatforetak og apotek som eksempler, er det som gjør han spesielt engstelig. 

— Jeg er gammel nok som doktor til å ha fått personlige julekort fra min lokale apoteker, og utviklingen mot dagens utenlandskeide apotekkjeder er definitivt ikke et eksempel til etterfølgelse, sa han. 

— Ingen bør ønske seg børsnoterte fastlegekonserner med underavdelinger rundt i landet.

LES OGSÅ: Samarbeid mellom lege og farmasøyt er nøkkelen

Ikke fritt til å opprette fastlegeselskap

Leder for ekspertutvalget, Kjetil Telle, påpekte i sin innledning at det ikke skal være fri etablering, legene må ha avtale med en kommune, og forholdet mellom listepasient og lege skal være det samme. I tillegg må det være begrensninger på hvem som kan eie et fastlegeselskap. 

Fastlegeselskap kan være positivt

Forslaget fikk noen positive responser fra Grete Syrdal, direktør for helse og velferd i Bærum, og Johanne Storm Ligaard, ALIS og vikarlege ved Lovisenberg Legesenter i Oslo, som mener opprettelse av fastlegeselskaper kan gi positive effekter.

Det lyser kjededrift for leger

Likevel er skepsis til forslaget det rådende blant legene og Nylenna fikk blant annet støtte fra Petter Brelin, fastlege ved Legene Nohr og Brelin i Halden. 

— Fastlegeselskap, sånn som det er beskrevet her, hvor man løser opp det som er det organisatoriske grunnprinsippet i fastlegeordningen, at man har eierskap til og ansvar for sin egen liste, det er jeg veldig skeptisk til. Det lyser kjededrift i fremtiden, sa han. 

LES OGSÅ: Legene må hjelpes til å se fordelen ved farmasøyter