I løpet av sommeren har både Boots apotek og Vitusapotek testet sine nye apoteksystemer for bruk av Eik, det nye felles apoteksystemet, og tilkobling til Norsk Helsenett. Boots er allerede godkjent, og Vitusapotek har godkjenningsmøte i uke 43, opplyser Apotekforeningen på sine nettsider. 

— Norsk Helsenett (NHN) har hatt kapasitetsutfordringer, og testing av Helseplattformen har hatt høy prioritet hos NHN. Derfor har vi måttet jobbe hardt for å få til testing for de to apotekaktørene innenfor de tidsrammene som var satt. Det er veldig positivt at vi nå har fått gjennomført testing mot Helsenettet og Eik for begge apotekaktørene, sier Iren Rutle, daglig leder i Difa AS på apotek.no.

Difa AS, datterselskapet til Apotekforeningen, har koordineringsansvaret når Boots apotek og Vitusapotek skal kobles på den bransjefelles, digitale samhandlingsplattformen Eik.

LES OGSÅ: Apotekenes nye datasystem blir betydelig forsinket

Eik er klar til bruk

— Tidspunktet for pilotering i apotek avhenger av når Boots og Vitsuapoteks egne apoteksystemer er klare til å tas i bruk. Eik er ikke lenger flaskehalsen, og det er vi veldig tilfreds med, sier Rutle.

Apotek 1 har brøytet vei for de aktørene som nå skal ta i bruk nye systemer, og har tatt i bruk sitt nye apoteksystem Alfa og Eik i tre apotek.

— Det er store, komplekse systemer som skal innføres i apotekene, der Eik utgjør en mindre del. Derfor tar det tid å ferdigstille apoteksystemene og koble på flere apotek. Vi forventer at flere av apotekaktørene er i pilotdrift i løpet av høsten i år, og at utrullingen skyter fart utover i 2023. Vi forventer at de fleste apotekene er på plass i løpet av 2024, sier Iren Rutle. 

 LES OGSÅ: Bekymret for forsinkelsene med nytt datasystem

Venter med videreutvikling av Eik

Når det gjelder å utvikle ny funksjonalitet i Eik etter hvert som nye behov har dukket opp, er den daglige lederen helt tydelig: 

— For øyeblikket er nyutvikling nær sagt lagt på is. Nå er prioriteringen å stabilisere løsningen og få koblet på flere apotek til de nye systemene. Store endringer i Eik nå vil skape ny usikkerhet og være krevende for ferdigstilling av apoteksystemene. Samtidig ser vi at videreutvikling ikke kan vente alt for lenge, sier Rutle.

— Vi vil sikre videre drift av FarmaPro inntil apotekene har fått på plass sine nye systemer og tatt i bruk Eik. Avtalen om drift av FarmaPro er forlenget til høsten 2024, avslutter hun.

LES OGSÅ: Apotekene inn i ny IT-fremtid