Det er nå 19 registrerte nettapotek i Norge (se tabell 1), hvorav 17 med en aktiv nettadresse. Bare syv av dem tilbyr kundene å kjøpe reseptvarer via nettapoteket. Siste tilskudd på denne listen er nettapoteket Apotera. Gründerne Patrick Hjetland og Kristian Malm etablerte nettapoteket i 2020. De omsatte for drøyt 100 millioner kroner i fjor, og Hjetland uttalte i november til Finansavisen at målet er å omsette for rundt 250 millioner kroner i år. Den svenske nettapotekaktøren Apotea er største eier.

— Vår erfaring er at rundt to prosent av den totale apotekomsetningen i Norge skjer gjennom nettapotek, og at reseptvarene foreløpig står for rundt 15–20 prosent av dette, sier daglig leder i Apotera, Patrick Hjetland.

Apotekforeningens statistikk skiller foreløpig ikke mellom nettsalg og salg fra fysisk apotek.

Det finnes derfor ingen offisiell oversikt over hvor stor andel av reseptmarkedet som betjenes via nettapotek. Men i NOU-en Fremtidens apotek – fleksibelt og forsvarlig fra januar 2023 kommer det frem at nettapotekene i uke 11 i fjor sto for om lag 15 prosent av forsendelsene av reseptpliktige legemidler i Norge.

Postkassen er målet: Apotera håper på en ­løs­ning slik at de etter hvert kan levere resept­varer i ­utleveringsgruppe C og reseptfrie legemidler i postkassen.

Postkassen er målet: Apotera håper på en løsning slik at de etter hvert kan levere reseptvarer i utleveringsgruppe C og reseptfrie legemidler i postkassen.
 

Reseptvarer siden januar

Apotera startet først med salg av handelsvarer og reseptfrie legemidler, men har siden januar i år også tilbudt reseptpliktige legemidler. Reseptvarer er nå den varegruppen som vokser mest hos nettapoteket. De leier lager- og logistikktjenester fra 360 Logistics, som holder til i samme bygg på Brobekk i Oslo. Også samarbeidspartnerne Porterbuddy og Instabox har samme adresse.

— Vi ønsker å være et fullverdig nettapotek. Vi kan ikke konkurrere med fysiske apotek på alle områder, men kan være et godt alternativ blant annet for dem som har lang vei til sitt nærmeste apotek, mener Hjetland.

Ønsker å levere i postkassen

Hjetland peker på den manglende muligheten for å kunne sende legemidler helt hjem til kundenes postkasse som den største utfordringen. Han er ikke alene om å være opptatt av dette. I vår ble det kjent at nettapoteket Farmasiet saksøker staten for å kunne sende legemidler til kundenes postkasse.

— Jeg håper at det kan finnes en løsning for dette etter hvert, slik de har i Sverige. Der kan reseptvarer i utleveringsgruppe C og reseptfrie legemidler leveres i postkassen, sier Hjetland.

I Norge er dette foreløpig bare en teoretisk mulighet, selv om Legemiddelverket i nyere tid har åpnet opp for slik utlevering.

— Her kreves det imidlertid at postkassen er låst og at dette kan dokumenteres på en tilfredsstillende måte. Vi har gått mange runder med Posten for å se om det finnes noen løsninger som kan tilfredsstille dokumentasjonskravet. Dette har vist seg å være umulig, forklarer han.

Apotera er ellers godt fornøyd med Legemiddelverkets veileder for apotekenes netthandel med legemidler, men understreker viktigheten av at den oppdateres etter hvert som transportløsningene utvikler seg og gir nye muligheter.

— Vi opplever av og til at regelverket er mest tilpasset fysiske apotek, og håper etter hvert at Legemiddelverket kan være med på å diskutere nye distribusjonsløsninger tilpasset nettapotekenes behov, poengterer Hjetland.

 

Krevende temperaturkontroll

Legemidlers kvalitet skal ikke forringes under forsendelsen, og det stilles samme krav til kvaliteten på legemidler som er sendt fra et nettapotek som til legemidler som er kjøpt hos et fysisk apotek.

Legemiddelverket gjennomførte i perioden desember 2020 til juni 2021 et tematilsyn med alle de 14 nettapotekene som var i drift den gangen. Ti av dem sendte på det tidspunktet reseptpliktige legemidler.

Avvik fra temperaturkontroll under forsendelse var den hyppigste avvikstypen som ble gitt etter tilsynene. Slike avvik ble gitt til 12 av 14 nettapotek. Legemiddelverket skriver i rapporten fra tematilsynene at tre av apotekene i etterkant av tilsynene enten midlertidig eller permanent har avsluttet forsendelse av legemidler, og at et apotek har avviklet nettapotekdriften. At temperaturkontroll under forsendelse er utfordrende, viser også Legemiddelverkets årsrapport for 2022. Den beskriver at det i fjor ble ført tilsyn med 15 apotek som sender legemidler, hvorav seks nettapotek. Det ble gitt avvik for manglende temperaturkontroll ved forsendelse av legemidler hos 11 av apotekene, både fysiske apotek og nettapotek.

Apotera drev ikke netthandel med legemidler på det tidspunktet Legemiddelverket gjennomførte tematilsynet, men har hatt tilsyn tidligere i år. Da fikk også de merke de strenge kravene, og måtte blant annet slutte å tilby kundene levering av legemidler i postkassen. Likevel merker nettapoteket økende etterspørsel etter reseptvarer.

— Vi mottar nå rundt 100 bestillinger på reseptvarer hver dag. Kundene kommer fra hele landet, selv om det største volumet er i storbyene, opplyser fag- og kvalitetssjef, Mia Meland.

Fag- og kvalitetssjef Mia Meland og hennes kolleger i ­Apotera mottar nå rundt 100 bestillinger på reseptvarer hver dag etter at de ­siden januar har tilbudt reseptvarer fra nettapoteket. Foto: Kristin RosmoØkt etterspørsel: Fag- og kvalitetssjef Mia Meland og hennes kolleger i Apotera mottar nå rundt 100 bestillinger på reseptvarer hver dag etter at de siden januar har tilbudt reseptvarer fra nettapoteket. Foto: Kristin Rosmo


Som en del av kvalitetssikringen rundt temperaturkontroll, gjennomfører Apotera jevnlige testforsendelser med temperaturlogg, der de følger legemidlenes reisevei frem til kunden.

— Alle fraktalternativer gjennomgår slike kontroller, og vi gjennomfører dessuten testene på ulike årstider. Resultatene bruker vi som dokumentasjon og til å forbedre oss, slik at vi for eksempel ekskluderer utlevering i pakkeboks ved bestilling av bestemte legemidler med spesielle oppbevaringsbetingelser, forklarer Meland.

Tabell 1. Registrerte nettapotek per september 2023.

Forventet raskere vekst på nett

Etter en betydelig økning for netthandel i pandemiårene, er trenden hos Boots nettapotek nå tilbake på nivå med omfanget før pandemien.

Trenden for bestillinger av reseptvarer hos Boots nettapotek har siden starten i 2016 hatt en svak økning. Under pandemien økte netthandelen betydelig, men er nå tilbake på omfanget før pandemien.

— Da det ble åpnet for å selge reseptmedisin på nett i 2016, hadde vi en forventning om at utviklingen skulle gå raskere og være mer på linje med utviklingen i Sverige. Men dette har ikke vært tilfelle i Norge. Det er naturlig å tro at vi vil se større endringer når den yngre generasjonen, som er mer vant til netthandel, blir eldre, sier Anne Margrethe Aldin Thune, kommunikasjonssjef i Boots Apotek.

Rundt en av tre bestillinger av reseptvarer som er gjort i Boots nettapotek, hentes i apotek. De øvrige bestillingene sendes hjem til kunden eller til hentested. Boots Apotek ønsker ikke å opplyse noe nærmere om hvor mange reseptforsendelser de har.

— Vi ser ellers at en stor del av kundene som benytter nettapoteket, bor i de tettest befolkede områdene, som Oslo og Viken. Det ser ikke ut til å være noen direkte sammenheng mellom dårlig apotektilgang der man bor og bruken av nettapotek, sier hun.

 

Sender ikke kjølevarer

Boots var et av de mange apotekene som fikk avvik for manglende temperaturkontroll ved forsendelse etter Legemiddelverkets tematilsyn i 2020/2021.

— I tiden etter tilsynet har det blitt lettere å finne transportører som tilbyr løsninger for temperaturkontroll. Tidligere var dette noe man måtte bruke emballasje for å løse, påpeker Aldin Thune.

Verken Boots eller noen av de andre nettapotekene som selger reseptvarer, tilbyr forsendelse av varer med spesielle oppbevaringskrav, som for eksempel kjølevarer. Alle nettapotekene, med unntak av Balder Apotek, opplyser om dette på nettsidene sine. Det varierer imidlertid hvor tilgjengelig informasjonen er.

— Vi oppfordrer nettkundene til å ta kontakt med nærmeste apotek eller å ta kontakt med vårt kundesenter dersom de ønsker å bestille kjølevarer. Før forsendelse av varer med kort holdbarhet vurderes blant annet dosering, transporttid og holdbarhet. Vi tar også kontakt med kunden i slike tilfeller, forklarer Aldin Thune.

(Publisert i NFT nr. 7/2023 side 40-43.)