Under den enkle testen ble ulike utleveringsalternativ til en adresse i Oslo prøvd ut (bildet). Alle kjøpene inneholdt et legemiddel i utleveringsgruppe C. Målet var å teste kvaliteten og sikkerheten rundt selve forsendelsen og utleveringen (se tabell 1).

Tabell 1. Testkjøp nettapotek

To manglende legitimeringer ved utlevering og mottak av en sammenklemt legemiddelpakning bekrefter at forsendelser av legemidler ikke er plankekjøring.

Manglende legitimering og sammenklemt pakning

Porterbuddy-budet som leverte forsendelsen fra Boots, ba om fødselsnummer ved utleveringen, men etterspurte ikke legitimasjon eller underskrift.

— Dette er ikke i tråd med den kontrakten vi har med Porterbuddy, og vi har tatt opp dette avviket med dem. Kontrakten sier at både ID og fødselsnummer skal sjekkes ved utlevering, understreker kommunikasjonssjef i Boots Apotek, Anne Margrethe Aldin Thune.

PostNord-budet som leverte legemidlet fra Apotek 1, sørget for signatur på skjerm, men etterspurte ikke legitimasjon.

— Dette er et avvik fra rutinen, og ikke i henhold til avtalen vi har med PostNord. Når dette likevel skjer, vil ta det opp med dem for å unngå flere slike tilfeller, sier Dai Le, teamleder kundeservice i nettapoteket hos Apotek 1.

Forsendelsen fra Apotera hadde blitt klemt under forsendelsen. Legemiddelpakningen var sammenklemt og revnet i hjørnene. Forseglingen og blisterbrettene i pakningen var imidlertid uskadet.

— Vi vurderer hele tiden hvordan vi skal pakke forsendelsene. Som regel benytter vi pappesker, men i noen tilfeller velger vi konvolutter, blant annet med tanke på miljøet. Dessverre øker det risikoen for at varen blir klemt, som dessverre har skjedd i dette tilfellet. Ved mistanke om at kvaliteten på varen har blitt forringet, vil vi alltid tilby en erstatning, presiserer fag- og kvalitetssjef i Apotera, Mia Meland.

(Publisert i NFT nr. 7/2023 side 43.)