Jens Martin Haagensen jobbet som butikksjef i Destinasjon 71 grader nord fra mars 2021 til juni 2022. På NITOs nettsider forteller han at han styrte butikken alene og jobbet lange dager, spesielt på sommeren. Da han sa opp jobben hadde han jobbet over 200 timer overtid og hadde nærmere 21 000 kroner i utestående overtidstillegg, som arbeidsgiveren ikke ville utbetale.  

— Beskjeden jeg fikk fra sjefen var: Du kan jobbe så mye du vil, men du får kun vanlig timelønn eller avspasering time for time. Det å ikke få overtidsbetaling er utnyttelse av arbeidstakere og jeg skjønte at det arbeidsgiver sa ikke kunne være lovlig, sier Haagensen på nito.no.

LES OGSÅ: Høye krav til å kalle apoteker ledende stilling

Uriktig bruk av særlig uavhengig stilling er lønnstyveri 

Forhandlingssjef og jurist i Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene), Jon Ole Bjørklund Whist, kjenner godt igjen problemstillingen fra apotekverdenen. Foreningen hører fra mange apotekere og bestyrere som havner i samme posisjon som butikksjefen i Destinasjon 71 grader nord.

Apotekere, butikksjefer og liknende arbeidstakere blir gjerne ansatt i en ledende eller særlig uavhengig stilling. De kan unntas fra overtidsbestemmelsene kapittel 10 i arbeidsmiljøloven, men både NITO og Farmaceutene ser at denne stillingsbetegnelsen ofte misbrukes og mener det er lønnstyveri. 

Nye lovbestemmelser som trådte i kraft januar 2022, gjorde lønnstyveri straffbart, med en strafferamme på seks års fengsel.  

Farmaceutene mener derfor det må vurderes å anmelde for lønnstyveri både der arbeidsgiver unnlater å betale overtidstillegg, og der arbeidsgiver bevisst ansetter i en ledende eller særlig uavhengig stilling uten at vilkårene for dette er til stede.

— I og med at det er tverrpolitisk enighet om at lønnstyveri bør straffes, vil vi åpenbart se på politianmeldelse som ledd i vår oppfølging av saker der farmasøyter utsettes for lønnstyveri, sier Whist.

LES OGSÅ: Apotekere er ikke unntatt hele arbeidsmiljøloven

Fikk hjelp fra fagforeningen og vant fram

Haagensen tok kontakt med sin fagforening NITO for å få råd og veiledning og fikk bekreftet at han etter arbeidsmiljøloven hadde krav på å få utbetalt overtidstillegg på 40 prosent for 206 arbeidstimer. I etterkant tok han saken i egne hender og sendte lønnskrav til arbeidsgiveren på e-post.

— Da fikk jeg svar fra daglig leder at han ikke kunne se at han hadde pålagt meg å jobbe overtid. Han kalte det frivillig ekstraarbeid. Men det er ikke noe som heter frivillig ekstraarbeid. Jeg hadde fastsatt arbeidstid og timelistene mine var godkjent, sier han på nito.no.

Etter to uker med e-poster fram og tilbake ble overtidstillegget utbetalt.

Haagensens tidligere sjef har følgende kommentar til saken i VG:
— Saken er ryddet opp ifra vår side, og siden dette er en personalsak kan jeg ikke kommentere dette.

Vi har laget et helt temanummer om apotekeres arbeidssituasjon og problemene de møter. Les mange interessante artikler om apotekere her. 

Apotekere og bestyrere i apotek har noe å lære

Whist i Farmaceutene mener også apotekere og apotekbestyrere har mye å lære av historien til Haagensen.

— Det viser at hvis man har dokumentasjon, så kan man vinne frem med krav, sier han.

— Kjernen i denne saken slik jeg ser det, er at dokumentasjonen var der, og når antall timer ble så stort, så var det urimelig å ikke få det utbetalt. Det går en grense for hvor mye gratisarbeid arbeidsgiver kan forvente av deg – selv om apotekere og bestyrere har et lønnsnivået som er noe høyere enn for en for øvrige ansatte. At arbeidsavtalen angir ledende eller særlig uavhengig stilling er irrelevant, dersom man i realiteten ikke har noen kontroll på egen arbeidstid.

Whists tydelige råd er å dokumentere hvor mye du jobber og ta opp kampen hvis du mener du ikke får utbetalt det du har rett på.

— Alle farmasøyter, fra apotekere til reseptarfarmasøyter, og også studenter, må føre opp all arbeidstid i det timeregistreringssystemet arbeidsgiver har, eller føre egne lister hvis arbeidsgiver ikke oppfyller kravet til timeregistrering, sier han og minner om at arbeidsgiver er pliktig å holde oversikt over arbeidstid for alle ansatte, også ledere. 

Du kan lese mer om rettighetene dine på farmaceutene.no
Arbeidsgiver skylder deg penger
Ledende og særlig uavhengig stilling