Fredag kveld fikk apoteker ved Sjukehusapoteket i Bergen (SiB), Pål Espen Johannessen, beskjed om at han er avskjediget med umiddelbar virkning. 

Bergens Tidende opplyser at Johannessen var innkalt til drøftelsesmøte fredag, og fem timer senere fikk han brev om avskjedigelsen fra Lene Svanberg Jacobsen, konstituert administrerende direktør i Sjukehusapoteka Vest (SAV).

Ifølge SAV-ledelsen har Johannessen gjort en mellomlederansettelse i strid med deres instrukser og opptrådt kritikkverdig som leder.

LES OGSÅ: Sykehusapotekeren varslet – overveldet av positiv respons

Vil ta saken til retten

Apoteker Pål Espen Johannessen holder fast ved at han stiller seg totalt uforstående til anklagene fra SAV. Han viser til at Legemiddelverket har påpekt at det haster med å øke antall ledere på apoteket, at det var han som hadde fullmakt til å ansette mellomlederen og at det ble gjort i tråd med foretakets styringsdokumenter.

Johannessen mener han utsettes for gjengjeldelse som varsler.

— Jeg kommer til å konferere med mitt støtteapparat, men dette går selvsagt til rettsapparatet. Jeg har vanvittig mye dokumentasjon på en rekke kritikkverdige forhold ved SAV-ledelsen, sier Johannessen til BT.

Sjukehusapoteka Vest fikk også kritikk fra Arbeidstilsynet: Arbeidstilsynet mener Sjukehusapoteka Vest har utfordringer

Ledelsen i SAV har ikke besvart BTs henvendelser. Torsdag oppga de at de som et generelt prinsipp ikke kommenterer personalsaker. 

Søksmål må fremmes innen åtte uker etter avskjedigelse.