Infeksjoner forekommer ganske hyppig under et svangerskap og kan ha negative konsekvenser for både barn og mor hvis det forblir ubehandlet. Ammende mødre er dog ofte bekymret for påvirkning på barnet og kvier seg for å bruke legemidler, ikke minst antibiotika. Det kan føre til manglende etterlevelse, tidlig ammeslutt og mye unødvendig lidelse. Legemiddelbruk ved amming er også en bekymring som er vanlig blant helsepersonell. Det ønsker overlege og professor Olav Spigset ved avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs hospital og RELIS Midt-Norge å få en slutt på.

— Vi kan nesten alltid gi legemidler under amming. Det er minimalt som overføres, slo han fast i sitt foredrag om behandling av infeksjoner hos gravide og ammende under RELIS Midt-Norges fagseminar for farmasøyter.

 

Kunder som leser pakningsvedlegg, er noe herk.

 

Les også: Døgnrytmen kan ha stor påvirkning på legemiddelbruk

Han mener mye av problemet ­ligger i at produsenten skal sikre seg i preparatomtalen og i paknings­vedlegget som derfor ofte er overforsiktig, og det kan også være utdatert. Han viste til Dicloxacillin hvor ­preparatomtalen for Bluefish sier: «Forsiktighet bør utvises ved behandling av ammende», og ­pakningsvedlegget til Alternova som sier: «Ikke ta dette legemidlet mens du ammer». Til sammenlikning slår Norsk legemiddelhåndbok fast at det «kan ­brukes av ammende». Det er kunnskap han mener helse­personell må ta inn over seg og klare å informere godt om til pasientene.

Han vet mange i apotek opp­lever at pasienter kommer og sier at de ikke vil ha et legemiddel fordi det står en liknende advarsel på pakningsvedlegget.

— Kunder som leser pakningsvedlegg, er noe herk, smilte han og anbefalte farmasøyter å bruke RELIS for å få god informasjon om legemidler de er usikre på.

Les også: Ikke noe galt i å bestikke barn til å ta medisin

(Publisert i NFT nr. 4/2022 side 31.)